Az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, 5-7 év közé tehető. Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül, vázlatosan nyújt áttekintést arról, hogy milyen ismeretek megléte fontos a kis elsős számára.

 • nevének, korának, lakhelyének ismerete
 • szülei neve, foglalkozása testvéreinek az adatai
 • a család felépítése – fiatal, idős fogalma
 • a testrészek megnevezése – funkciójuk ismerete
 • a tisztálkodás és a fogápolás szabályai
 • a jellemzőbb foglalkozások ismerete az egyes szakmák szerszámainak felismerése
 • térbeli távolságok megítélése – közel, távol
 • a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályok ismerete
 • a ház helyiségeinek, berendezési tárgyainak megnevezése
 • a háztartási gépek nevének ismeret – funkcióik tudása
 • a zöldségesben, gyümölcsösben termő növények felismerése
 • a ház körül élő állatok megnevezése, csoportosítása (pl. szőrös, tollas), hasznuk, gondozásuk, védelmük ismerete
 • erdőben, mezőn, vízben, vízparton élő jellemző állatfajok ismerete (esetleg táplálkozási módjuk megnevezése)
 • hazánkban nem élő, csupán állatkertben látható állatok megnevezése
 • a színek felismerése
 • a napok nevének sorrendbe történő tudása
 • a napszakok és a napirend összefüggése, megnevezése
 • az események történési sorrendjének helyes megítélése
 • az évszakok megnevezése és jellemzőik ismerete
 • az öltözködés és az időjárás kapcsolata
 • az érzékszervek által felfogott ingerek megnevezése
 • a számok felsorolása tízig, tárgyak számlálása
 • kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, könnyebb-nehezebb, több-kevesebb fogalma
 • tárgyak egyenlővé tétele (1-10)
 • egyszerűbb sorozatok szabályának felismerése és annak folytatása
 • kör, négyzet, háromszög felismerése, megnevezése
 • alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött fogalmának ismerete
 • egész-rész viszonya
 • megfelelő szóbeli kifejezőképesség, érthető, folyamatos beszéd
 • a hallással felfogott utasítások megértése és teljesítése, növekvő figyelemtartás
 • rajzaiban az adott tárgy, élőlény lényeges jegyeinek feltüntetése, az arányok, távolságok érzékeltetése
 • önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés
 • fogalmi gondolkodása kialakulóban van
 • önállóság az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben
 • megfelelő közösségi magatartás, a viselkedés alapvető szabályainak ismerete