„Boldog az az ember, aki benned találja erejét, aki szívében zarándokútra készül.
Ha kiszáradt völgyben jár is, ott források fakadnak, a hajnali eső elárasztja áldásával.
Ahogy halad, egyre növekszik ereje, a Sionon meglátja Istent.”
(Zsolt 84, 6-8)

 

1917. május 13-án a portugáliai Fatima kisváros közelében Szűz Mária megjelent három pásztorgyermeknek. A jelenést a katolikus egyház 1930-ban hitelesnek nyilvánította. II. János Pál pápa 2000-ben boldoggá nyilvánította a fatimai látnokokat, kettejüket, Jacintát és Franciscót pedig Ferenc pápa 2017-ben szentté avatta. Fatima a világ egyik legnagyobb Mária-kegyhelye, ma is milliók zarándokolnak oda. Azóta világszerte számtalan fatimai zarándoktemplom épült, a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István Király Plébániatemplomot 2002-ben szentelték föl. Később, 2003-ban elhelyezték a Szűzanya hat és fél méteres aranyozott szobrát a templom 41 méteres tornyán.

Ezekkel az érdekességekkel és a fatimai jelenés történetével ismerkedtek meg alsó tagozatosaink 2023. május 13-án (hétfőn), Szent Lőrinces zarándoklatunk első állomásán. Megtanulhatták, hogyan lehet annak tanulságait saját életükre alkalmazni, majd egy tized rózsafüzért is elimádkoztak. A második állomáson a „Legyél templomi nyomozó” izgalmas játékban feladatlap segítségével fedezték fel a templom helyszíneit, megfigyelték az épület apró részleteit. A harmadikon a rózsafüzér titkaival  ismerkedtek egy kirakós játék segítségével. A negyedik helyszínen egy kézműves foglalkozás várta őket: mindenki egy Mária-képet készíthetett. A nagyobbak párokban, az elsősök a tanítónők segítségével dolgoztak.

Zarándoklatunkat és lelki napunkat szentmise koronázta meg, amelyen nyolc ministránsunk teljesített szolgálatot az oltár körül, és diákjaink olvastak föl. Király Attila esperes-plébános atyának hálásan köszönjük a szentmisét, és hogy vendégül látott minket. Köszönjük a szervezést és lebonyolítást Kiss Attila hitéleti munkaközösség-vezetőnek és Magyarkuti Virág tanítónak. Köszönjük Jäger Juditnak és Csizmár Enikőnek a Fatimai Szűzanya énekének megtanítását, a tanítóknak és osztályfőnököknek pedig az osztályok felügyeletét, irányítását.

Iskolánk hitéleti nevelésében nagy hangsúlyt helyezünk a Mária-tisztelet megélésére. Reméljük, a zarándoknap maradandó lelki élményt szerzett alsó tagozatosainknak.

Kuti Margit igazgató