A könyvtári órákon a klasszikus és kortárs irodalom köteteivel való megismerkedés mellett kézikönyvek, szótárak, lexikonok használatát gyakoroljuk. Olyan készségek fejlesztése, megerősítése valósul meg játékos formában, amire nagy szükség van a mai számítógépes világban is. Minden évfolyam az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan gyakorolja a könyvekben való eligazodást, lényeglátást, emellett fogalmazási, nyelvtani gyakorlatokat végeznek különböző formában.