“És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” (Mt. 28.20)

Fő nevelési elveink közé tartoznak a hagyományosan konzervatívnak nevezett értékek. Valódi érték az élet, az ember tisztelete, a család éltető ereje, a másokért való munkálkodás, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés. A pedagógiai hivatás és a keresztény életszemlélet iránt egyaránt elkötelezett nevelők rendszeres továbbképzéssel tartják naprakészen ismereteiket.

Aktuális

BEIRATKOZÁSRA  VÁRJUK  AZ  ALÁBBI  GYEREKEKET:

 1. Ágostházy Zsombor
 2. Andrássy Zsófia
 3. Anka Cecília
 4. Balogh Lilla Regina
 5. Balogh Vilmos
 6. Barnaki Dorka Laura
 7. Benefi-Tóth Anna Zoé
 8. Bíró Máté
 9. Bognár –Győri Zoé
 10. Boldizsár Lőrinc
 11. Bóna Borbála
 12. Borzai Illés
 13. Ciceu Dávid Ferenc
 14. Cseh Botond Levente
 15. Dabi Gábor
 16. Girgis Sandra Talaat Fouad
 17. Hegedűs Emma Noémi
 18. Hegedűs Zita Aida
 19. Hományi Márton Áron
 20. Huszár Barnabás Sándor
 21. Karsai-Bíró Lél
 22. Kis Blanka
 23. Komádi Bence
 24. Komádi Gréta
 25. Komáromi Attila
 26. Kovács Benedek
 27. Kripkó Zalán Máté
 28. Lavicska Gergely
 29. Máder Szofi Anne
 30. Molnár Emese
 31. Molnár Emma
 32. Nagy Anna
 33. Nagy Nóra
 34. Nánási Natália
 35. Pilhál Domonkos
 36. Rauscher Ambrus
 37. Szabó Petra Franciska
 38. Szászi Csenge
 39. Szászi Kristóf
 40. Szemerédi Zsigmond
 41. Szőcs-Klimes Zsombor
 42. Tégla Ferenc
 43. Trini Beatrix
 44. Ursu Elza
 45. Zoltay Levente Vajk

 

Az első osztályba történő beiratkozás 2018. március 19-20-án, hétfőn és kedden, 8-18 óráig lesz az iskolatitkári szobában.

A beiratkozásra hozni kell:

 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakcím kártya
 • óvodai szakvélemény, melyen aláhúzással szerepel, hogy iskolába jöhet
 • keresztlevél másolata
 • plébánosi ajánlás
 • a nyakkendő és jelvényre 1 500 Ft

A beiratkozáson elég egy szülő jelenléte. Az adatlap kitöltéséhez az alábbi adatokra lesz még szükség:

 • Gyermek neve, születési helye, ideje; TAJ kártya száma
 • Lakcím
 • Szülők neve, (édesanya lánykori neve)
 • Szülők napközbeni telefonos elérhetősége, e-mail címek

Szeretettel várjuk iskolánkba a gyermekeket.

Budapest, 2018. március 7.

Szabóné Farkas Éva
igazgató

Híreink

Az idei jótékonysági bált 2018. január 12-én rendeztük a Rózsa Művelődési Házban.  Részletek a rendezvényről hamarosan ...
Bővebben
Fennállásának 25. évfordulóját ünneplő iskolánk idén 10. alkalommal rendezte meg ezt a nemes versenyt az egyházmegye általános iskolái között. A ...
Bővebben
Iskolánkban megemlékeztünk Szabó Magda születésének 100. évfordulójáról. Czétényi Kata néni egy kis kiállítást rendezett az író életéről, pályájáról az aulában ...
Bővebben
Loading...

Üdvözöljük honlapunkon!

A kerület egyetlen katolikus iskolája, ahol a nevelés-oktatás keresztény szellemiség alapján folyik: a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola.

Intézményünkben a fő hangsúlyt a nevelésre helyezzük. Az oktatás terén elért jó eredményeink ennek a következménye. Fő nevelési elveink közé tartoznak a hagyományosan konzervatívnak nevezett értékek. Valódi érték az élet, az ember tisztelete, a család éltető ereje, a másokért való munkálkodás, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés. A pedagógiai hivatás és a keresztény életszemlélet iránt egyaránt elkötelezett nevelők rendszeres továbbképzéssel tartják naprakészen ismereteiket.

Nevelési, oktatási programunkat úgy próbáljuk egységbe fogni, hogy diákjaink szeressék hazájukat, ismerjék múltjukat, népünk szokásait, dalait, táncait, játékait, tudjanak keresztény erkölccsel rendelkező ember módjára viselkedni, élni, feltalálják magukat a különböző helyzetekben, tudjanak a környezetükkel kommunikálni, - hogy végül életpályát választva, harmonikus emberekké válva megtalálják a boldogság forrásait.

Mit nyújt iskolánk a gyerekeknek:

 • Erkölcsi és érzelmi biztonságot
 • Következetes nevelést
 • Biztos tudást
 • Elkötelezett nevelőket
 • Gyönyörű környezetet,
 • Néptánc oktatást
 • Jól felszerelt tantermeket
 • Emelt óraszámú, bontott csoportú angol-német nyelvoktatást
 • Fejlesztőpedagógiai foglalkozást
 • Felvételi előkészítőket, tehetséggondozást
 • Szakköröket (matematika, szorobán, hagyományőrző, furulya, rajz, színjátszó
 • Szaktantermeket, sportköröket
 • 8000 kötetes könyvtárat
 • Nyári-téli táborokat
 • Sok kiváló versenyeredményt

Iskolánk jelmondata:

"És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig." (Mt. 28.20)