Üdvözöljük honlapunkon!

A kerület egyetlen katolikus iskolája, ahol a nevelés-oktatás keresztény szellemiség alapján folyik: a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola.

Intézményünkben a fő hangsúlyt a nevelésre helyezzük. Az oktatás terén elért jó eredményeink ennek a következménye. Fő nevelési elveink közé tartoznak a hagyományosan konzervatívnak nevezett értékek. Valódi érték az élet, az ember tisztelete, a család éltető ereje, a másokért való munkálkodás, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés. A pedagógiai hivatás és a keresztény életszemlélet iránt egyaránt elkötelezett nevelők rendszeres továbbképzéssel tartják naprakészen ismereteiket.

Nevelési, oktatási programunkat úgy próbáljuk egységbe fogni, hogy diákjaink szeressék hazájukat, ismerjék múltjukat, népünk szokásait, dalait, táncait, játékait, tudjanak keresztény erkölccsel rendelkező ember módjára viselkedni, élni, feltalálják magukat a különböző helyzetekben, tudjanak s környezetükkel kommunikálni, hogy végül életpályát választva, harmonikus emberekké válva megtalálják a boldogság forrásait.

Az iskoláról

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Főigazgató: Gyetván Gábor Főigazgató-helyettes: Oláh Gáborné Tanügyi igazgató: Oláh Gábor Honlap: http://www.ekif-bp.hu ...
Iskolavezetés: Lelki vezetés: Tanáraink: Gazdasági vezető: ...
KÜLDETÉSNYILATKOZAT A katolikus iskola nevelésfilozófiája a II. Vatikáni Zsinat idevonatkozó előírásai alapján fogalmazódott meg: Az iskola az által válik katolikussá, ...
„Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díj: Kuti Margit (2021) Szent Gellért-díj:  dr. Kistelekiné Makay Ilona (2018) Szent Gellért-díj (Arany-fokozat):  ...
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola története A mai Gyöngyvirág utca és környéke a századforduló táján Szentlőrinc község része volt ...
Iskolánk névadója - Szent Lőrinc Ünnepe: augusztus 10. Meghalt Rómában 258-ban Szent Lőrinc, az ókeresztény kor keresztényüldözéseinek vértanú diakónusa, a ...
A leendő elsősök szüleit az érdekli, milyen a hangulat az iskolában. Van énekkarunk. Az énekkar egyik adventi fellépésére iskolánk volt ...
Az iskolahimnuszunk története Iskolánk – mint ismét katolikus iskola – fennállásának 10. évfordulója tiszteletére pályázatot hirdettünk iskolahimnusz írására. Bárki pályázhatott, ...
SONNEVEND GYULA ALAPÍTVÁNY Adószám:  18045996-1-43 Számlaszám: 11718000-20364551 Alapítványunkat a következő célokra és tevékenységekre hozták létre: Gyermek- és ifjúságvédelem, különös tekintettel a ...

Alsósok

Osztálytanítók: Digner Gabriella és Garamvölgyi Viola ...
Osztálytanítók: Tolnai Szilvia és Bencsikné Tutinka Zsófia ...
Osztálytanítók: Dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi, Nagy Andrea ...
Osztálytanítók: Puzsárné Törőcsik Zsuzsanna és Kovács Attiláné ...
Osztálytanítók: Urbin Judit és Sárközi Ágnes ...
Osztálytanítók: Fábián-Nagy Andrea és Wagner Erzsébet ...
Osztálytanítók: Papp Dolli és Ádámné Kovács Renáta Eseménynapló ...
Osztálytanító: Nyáry-Kiss Zsuzsa Eseménynapló ...

Felsősök

Osztályfőnök: Komáromi Dániel ...
Osztályfőnökök: Sári Franciska és Rödönyi Zoltán ...
Osztályfőnök: Komárominé Kiss Gyöngyi ...
Osztályfőnök: Zabán Klára ...
Osztályfőnök: Beck Tamás ...
Osztályfőnökök: Váczyné Boray Szilvia és Beély Márton ...
Osztályfőnök: Bokor Zsuzsanna ...
Osztályfőnök: Kovács Ákos ...