[2020. 06. 04.]

 

A magyar püspöki kar korabeli, 1920. június 4-én közzétett, megrendítő imáját idézzük az alábbiakban a száz éve aláírt trianoni békeszerződésre emlékezve. Aki teheti, mondja el ezt az imát, imádkozzuk minél többen!

 

Mindenható, Örök Isten!

Mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk,
aki senkit sem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz:
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket,
és segíts meg minket,
szegény magyarokat!

Ellenségeink lettek úrrá felettünk:
országunkat feldarabolták,
alkotmányunkat szétrombolták,
minket porig aláztak,
minden szabadságunktól megfosztottak
és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk…

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk!
Hallgasd meg esedezésünket,
könyörülj rajtunk
a Te nagy irgalmasságod szerint!

Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad
próbára tenni,
tekintsd gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe,
akik azt Tőled veszik és a haza javára használják!
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre,
vedd oltalmadba örökséged,
pártfogolj minket Szent Fiadnál,
hogy az ő kegyelméből
Szent István országa újra életre támadjon!

Ámen