Az aradi vértanúkat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki.
A 13 tábornok: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,  Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leininger-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly méltósággal viselte a kivégzést. A tizenhárom honvédtiszt, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc leverésének szimbóluma lett.
A szabadságharc azonban nem volt hiábavaló: a forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani. A bukás ellenére a nemzetben tovább élt és mind jobban erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje. Hazánk, bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a polgári fejlődés útján.

Az idei megemlékezést a 6.b osztály rádiós műsora teszi számunkra ünnepélyessé. Munkájukat ezúton is köszönjük!