A természettudományok tanításának célja, hogy olyan szemléletet adjon, ami a 21. század tanulóit képessé teszi arra, hogy a környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében előforduló természettudományos jelenségeket és azok összefüggéseit megértse. Természettudományos projektnapunk 2024. június 18-án (kedden) elérte, hogy a résztvevő tanulók testközelbe kerültek a természettudományos folyamatokkal, ezzel fejlesztettük természettudományos gondolkodásukat, és felkeltettük az érdeklődésüket a kémia, fizika és biológia és földrajz tantárgyak iránt.

Hét állomás várta a tanulóinkat, amelyeken a nyolcadikos diákok tartották a foglalkozásokat a szaktanárok vezetésével. A pedagógusok és mentoráltjaik felkészülten fogadták a csoportokat, akik forgószínpadszerűen váltották egymást az egyes helyszíneken. 

Az első állomás a szív rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot: sertésszív boncolása és bemutatása után a nyolcadikosok vérnyomást és pulzust mértek a gyerekeknek nyugalmi állapotban, majd fizikai terhelést követően. Lehetőségük volt a résztvevőknek a saját szívhangjuk meghallgatására is, sztetoszkóp segítségével.

A hangvarázs  állomás a Természettudományos projektnap fizika szekcióját jelentette, ahol a Hangtan volt a téma. Sok érdekes hangtani kísérlettel tapasztalhatták meg a gyerekek a hangok terjedését a különböző felületeken. PPT-előadással és videós szemléltetéssel is készültek az előadók. Nagy siker volt az előadás végén a tengeri vihar imitáció az óceándobbal, esőbottal és vihardobbal, ami csukott szemmel végighallgatva nagy élményt nyújtott a résztvevőknek.

A belső erők állomásán főleg a földrengésekkel és a vulkánkitörésekkel foglalkoztunk, ahol négy nyolcadikos diák dolgozott a szaktanárral. Az egyikük a lemeztektonika általános elméleti hátterét ismertette, másikuk a földrengésekről beszélt, majd az állomáson bemutattak egy földrengés szimulációt is. Ezután ketten meséltek a vulkánkitörések elméleti hátteréről, majd egy kémiai kísérletet hajtottak végre, amelynek az elméleti hátterét is elmondták.

A Kertünk kincsei állomáson három részre bontottuk az osztályokat:  Az első csapat az iskolaudvaron kialakított esőkert ökológiai és fentarthatósági jelentőségéről beszélt.  A második csapat feladata a fűszernövények megtalálása volt az osztályok magaságyásaiban, majd ezeket meg kellett nevezni és beazonosítani az asztalon levőkkel. Meg is lehetett kóstolni, és elmondani mire használható. A harmadik csapat faismereti memóriajátékát mozgásos feladat követte a kertben. Végül három gyümölcsfát  és bokrot kellett megtalálni.

A logikai állomáson a Tangrammal foglalkoztak a gyerekek. Ez a játék a vizuális gondolkodást, a vizuális rész-egész viszony észlelését, a türelmet és kitartást is fejleszti. PowerPoint kivetítéssel mutatták be a végzős tanulók a Tangramot és annak történetét. Biztattuk a résztvevőket, hogy készítsenek ők is házilag Tangramot és találjanak, rajzoljanak le ők is kirakható formákat. Ezután bemutattuk, felismertettük a gyerekekkel a házilag készített Tangram ablakzatait (négyszög, háromszög), és segítségül bemutattuk, hogyan lehet összeillesztésükkel különböző alakzatokat (például trapézt) kirakni. Ezután a gyerekek párokban dolgozva kirakhattak egy általuk elképzelt alakzatot, ezután megoldandó feladatlapokat osztottak ki a segítők. A táblánál egy tanuló rögzítette a segítők által diktált jó megoldásokat.

A kísérletek háza állomáson igyekeztünk elvarázsolni a diákság apraja-nagyját. A nyolcadikos diákok felkészülten várták, hogy megmutathassák mit tanultak az oldhatóságról, az égésről és a kémhatásokról. Bemutatták, hogyan lehet kimutatni a hamis tejfölt, majd a vöröskáposztalé indikátoros kísérlet következett, végül a varázskancsós kísérlet kápráztatta el a diákokat.  

A csoportok a menetlevelüket a projektnapon tapasztaltak alapján díszítették. A kapott pontokat összesítettük, majd az eredményhirdetés következett: az 1. a és 4. a osztály teljesített kiemelkedően. A jövőben is nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy a végzős tanulóink megtapasztalhassák azt az élményt, milyen felelősség kiállni mások elé és magyarázatot adni egy-egy természeti jelenségre vagy kísérletre. A fenntarthatóság szellemisége által áthatott Természettudományos projektnapot alsóbb évfolyamos diákjaink is élvezték.