Részlet Kuti Margit igazgatónő beszédéből

 

Kedves Gyerekek!

Visszatekintve láthatjuk, hogy e különleges tanév mind a 181 tanítási napja bőven adott megoldandó feladatokat, de ezek mellett nagyon szép eredményeket is hozott.

Első osztályos kisdiákjaink mindannyian megtanultak írni, olvasni, számolni, énekelni, táncolni. Nyolcadikosaink tegnap ballagtak. Büszkék vagyunk rájuk, mert negyvennégyük közül huszonheten egyházi gimnáziumban tanulnak tovább. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd a helyüket és szép emlékeket visznek magukkal innen a Szent Lőrincből.

Az iskola tanulmányi átlaga 4,70, magatartása 4,73, szorgalma pedig 4,79.

Kitűnő tanulóink száma százharmincöt, jeles tanulóinké hetvenkettő, a dicséretek száma összesen ezerhetvenöt. Mindenkinek gratulálok a kiemelkedő, példaértékű teljesítményéhez!

Nagy öröm számomra, hogy nincs olyan tanulónk, akinek osztályozóvizsgát kéne tennie, és évismétlő diákunk sincs.

Ez azt jelenti, hogy a 2020/2021-es tanévben a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola mind a 362 diákja teljesítette tanulmányi kötelezettségeit, és felsőbb évfolyamba léphet.

Külön öröm számomra, kedves Diákok, hogy a belső iskolai versenyeink mellett online és személyesen is részt vettetek különböző megmérettetéseken. Nagyon sok kerületi, fővárosi, megyei és országos szintű versenyen indultatok, az ezeken elért dobogós helyezések összesen a százat is elérik. Gratulálok mindehhez.

Az a három tanuló, Fazekas Luca (8. b), Bozsó Barnabás (8. a) és Csorba Tibor (8. a), akinek nyolc éven át kitűnő volt a tanulmányi eredménye, Szent Lőrinc-díjban részesül, és ezüstláncot kap. Erőfeszítés-díjat adunk Magyar Álmos 7. b osztályos tanulónak.

 

Kedves Szülők!

Köszönöm odaadó segítségüket, mellyel iskolánkat támogatták, az eddig felsorolt eredmények az Önök segítő munkáját is dicsérik. Külön köszönöm a kedves Szülőknek a bankett megszervezését. Nagyon örültem, hogy kollégáimat ilyen színvonalas műsorral és szívhez szóló, kedves szavak kíséretében átadott ajándékokkal köszöntötték. Így válhatott igazi családi és iskolai ünneppé ez a közös együttlét. Oklevéllel ajándékkal köszöntjük azokat a Szülőket, akik áldozatos anyagi, szellemi és fizikai munkájukkal hozzájárultak iskolánk fejlődéséhez.

 

Kedves Kollégáim!

Köszönet emberfeletti munkátokért, a tanév eredményességéért, a sok törődésért és szeretetért, amellyel tanítványaitokat neveltétek, tanítottátok ebben a tanévben is.

Hivatástudatotoknak hála iskolánk másodjára is jelesre vizsgázott az online térben is. Köszönöm az atyák és nővérek sokoldalú tevékenységét, az áhítatokat, a hittanórákat, a gyóntatást, az online térben is megtartott szentmiséket.

Kedves Áron atya, búcsúzom tőled a tanárkollégák, a szülők és a gyerekek nevében.

Köszönjük, hogy ennyi éven át részese voltál iskolánk életének, kívánjuk neked, hogy a Jóisten kísérje utadat, és adjon neked sok erőt a további munkádhoz. Kérlek, fogadd tőlünk szeretettel az ároni áldást, amelyet az egész iskola együtt énekel neked.