Mi, Szent Lőrincesek idén ötödik alkalommal kapcsolódtunk be az Ökumenikus imahétbe, amelyet a keresztények egységéért rendeznek évente a különböző felekezetek. Minden reggel más felekezet tartott az aulában elmélkedést és imádságot, ezekbe néhány osztály személyesen, a többi hangosbemondón keresztül kapcsolódott be.

Hétfőn Zuró József görögkatolikus atya, kedden a kopt ortodox felekezet tagjai, szerdán Korányi András evangélikus lelkész, csütörtökön Eredics Gergő római katolikus atya, pénteken Háromszéki Botond református lelkész tolmácsolásában történt a napi elmélkedés és imádság. Iskolánkban jelen vannak az előbb felsorolt egyházakhoz tartozó családok, tanítványok, tanárok és dolgozók.

A reggeli áhítatok mellett tanulóinkkal minden nap elimádkoztunk kápolnánkban a harmadik szünetben egy tized rózsafüzért az ökumenéért. Hittanórákon is imádkoztunk és beszélgettünk közösen a héten e témában, Bokor Zsuzsanna református hitoktató és Kiss Attila katolikus hitoktató szervezésében.

Pénteken hetedikeseink a kerületi evangélikus templomban ökumenikus ifjúsági találkozón vettek részt evangélikus, református és katolikus tanulókkal közösen. Ennek keretében Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának vezetője tartott interaktív jellegű alkalmat a fiataloknak a kiengesztelődés, kölcsönös megismerés témakörében saját tapasztalatai alapján. Az összejövetelt éneklés és imaalkalom zárta, amelyen beszélgetés zajlott az ökumené gyülekezeti áldásairól és a különbségek tiszteletben tartásáról. Faragó András katolikus diakónus atya az imádság fontosságáról elmélkedett, tanúságot tettek az ökumené pozitív tapasztalatairól Kiss László református tiszteletes, Korányi András evangélikus lelkész és Kiss Attila hitoktató. A közös éneklést iskolánk hitoktatója, Kiss Attila vezette, zongorával kísérve.

A II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról írt dekrétumában így fogalmaz: „Szabad, sőt kívánatos, hogy bizonyos rendkívüli alkalmakkor, például az »egységért« rendezett könyörgések vagy ökumenikus összejövetelek alkalmával a katolikusok különvált testvéreikkel közösen imádkozzanak. Az ilyen közös imádság valóban igen hatékony eszköz az egység kegyelmének elnyerésére, egyúttal hitelesen jelzi, hogy van olyan kötelék, amely összekapcsolja a katolikusokat különvált testvéreikkel: »ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük« (Mt 18, 20).”

Ezért örülünk, hogy évről-évre megvalósul iskolánkban a keresztények egységtörekvése, kifejezhetjük tiszteletünket, szeretetünket a más felekezetű keresztények iránt, imádkozhatunk a Jézus akarata szerinti egységért. Tanulhatunk egymástól és jobban megismerhetjük egymást az Ökumenikus imahét által is.