„Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam.
Amen.”
(Szent Patrik imája)

 

Szent Patrik Írország fő védőszentje, hivatalos napja március 17. Legfontosabb jelképe a zöld három ágú lóhere, melynek segítségével megértette a pogány népekkel a Szentháromság titkát: az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét.

Március 22-én (pénteken) délután került sor Szent Patrik-projektünk zárónapjára. Az azt megelőző héten a nyelvórákon a diákok sokat foglalkoztak Szent Patrikkal, a térítővel. A zárónapi program már az épületben, az osztálytermekben elkezdődött, ahol a tanulók Szent Patrikkal és az ír hagyományokkal kapcsolatos kvízt oldottak meg, illetve ír vonatkozású kirakóst raktak ki. Ezt felragasztották a hét elején elkezdett A2-es méretű menetlevélre,  ami így egy plakáttá alakult. Ezek kiállításra kerültek az aulában. Nagyon szép alkotások készültek, amelyek készítésébe németes tanulókat sikerült bevonni.

Ezt követően levonultunk az udvarra, ahol Komárominé Kiss Gyöngyi, az idegennyelvi munkaközösség vezetője felkonferálta az esemény további pontjait; külön köszöntöttük vendégeink között hitoktatónkat, az ír származású Stafford Shannon Kriszta nővért, aki Szent Patrik imájával, a Breastplate, azaz Mellvért-imával nyitotta ünnepségünket. Az imát Vidra Luca 5. a osztályos tanuló tolmácsolta magyar fordításban.

Az ima után a hangulatot jól megalapozta Kriszta nővér egy-két qvíz kérdése, majd ír akcentussal mondott néhány mondatot angolul. A hallgatóság között felkiáltott egy olyan diák, aki nem angolul tanul: „Jé! Értek angolul! Értem, amit mond! Jó ez az ír beszéd!”

Az imát követően Orsolya János gitáron, Székely Réka hegedűn, Palásthy Zsolt pedig mandolinon szolgáltatták a talp alá valót eredeti ír, élő zenével.

Az 5. évfolyam körülbelül 50 tanulója kezdte az előadást egy ír néptánccal az Above the rainbow zenéjére, ezt követte a negyedik évfolyam angolos tanulóinak csoportja a Shamrock Beat című előadásával. A mulatság egy közös énekléssel folytatódott: elénekeltük közösen az Oh, the Irish are coming című dalt, melyet előzőleg lelkesen megtanult az iskola apraja-nagyja.

Kuti Margit igazgató a következő program pontnál a színpadra szólította azokat, akik részt vettek a készületekben. Az idegennyelvi munkacsoport angolos tanárait, Ádámné Kovács Renátát, Bencsikné Tutinka Zsófiát, Beély Mártont, Derzsi-Pap Csillát, Kovács Attiláné Violát, Sofró Krisztinát és Kriszta nővért. Nekik, valamint a zenészeknek  is szívélyesen megköszönte áldozatos munkájukat. Ír néptánc tanulással zárult az esemény Réka és János vezetésével, amelybe a legkisebbek és tanítóik is bekapcsolódtak.

Derzsi-Papp Csilla
angol anyanyelvi beszédtanár