IGAZGATÓI LAUDÁTIÓ

Szent Gellért-díj adományozására

 

Orsolya Jánosné

Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

 

A 25 éve működő iskolánk tantestületének alapító tagja. Következetes és szilárd alapokon álló értékrendjével, az igazi szolgáló szeretet gyakorlásával tantestületünk meghatározó személyisége.

 

A 25 éve működő iskolánk alapító tagja. Igényes munkájával hozzájárult az iskola színvonalának emeléséhez. Munkájában kitartó, rendszerető, kiváló szépérzékkel rendelkező vizuális kultúrát és matematikát oktató tanár. Biztos szakmai tudásával, igényességével végezte a neki szánt feladatokat.  Csendes, de határozott egyéniség, aki ünnepélyeink díszleteinek elkészítésével, jó ötleteivel segítette mások munkáját is. Nevéhez köthető az iskola dekorálása, emlékkönyveink képanyagának rendezése, a ballagóknak szánt búcsú-füzetek összeállítása. Tanítványait eredményesen versenyeztette mind a matematika, mind rajz tantárgyakban. Jó elgondolásai, ötletei révén iskolánk szépen, egységesen díszített, a régi évfolyamok tablói is a falakra kerültek. A tantestületben kiáll a nehézségek keresztény értékrend szerint való rendezése érdekében. Személye, lelkisége gazdagítja színes tanári közösségünket, munkáját, létét az igazi szolgáló szeretet jellemzi.

Budapest, 2018. június 15.

 

Szabóné Farkas Éva

igazgató