Pünkösdi üdvözletként összeállítottunk néhány éneket és verset. Kérjük, fogadják szeretettel!

1. Szentlélek jöjjlobogó láng

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw&feature=youtu.be

Szentlélek jöjjlobogó láng, 
Szentlélek jöjj, a világ vár! 
Szentlélek jöjjviharos szél, 
Jöjjáradj szét! 
 
Jöjj el élő vízforrás, 
Jöjj, a szívünk Téged vár, 
Jöjjki fényt adsz lelkünknek, 
Jöjjúgy vágyunk Rád! 
 
Jöjj igazság forrása, 
Jöjjimádunk mindnyájan, 
Jöjjreményünk éleszd fel, 
Jöjj kegyelmeddel! 
 
Jöjj, a néped gyűjtsd egybe, 
Jöjjaz alvót ébreszd fel, 
Jöjj, a bűntől tisztíts meg, 
Bátoríts minket!

 

2. Benedek Elek: Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang, 
Mintha nem is harang volna, 
Hanem ezer harangvirág 
Imádságos szava szólna. 

Piros pünkösd vasárnapján 
Piros rózsa nyíl a kertben, 
Kis szívünkben tiszta öröm 
Imádsága énekeljen. 

Piros pünkösd vasárnapján 
Szálljon reánk a Szentlélek, 
S térde hullva mondjunk hálát 
A mindenség Istenének.

 

3. Reviczky Gyula: Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

 

4. Veni Sancte Spiritus

 

Pünkösd alkalmából e kedves énekekkel és versekkel kívánjuk minden családnak:

„Szálljon e családra az Isten áldása,
mint pünkösdi harmat a piros rózsára.”

 

Szeretettel:

A tantestület