Részletek Kuti Margit igazgatónő beszédéből

 

Kedves Ballagó Diákok!

Véget ért életetek egy szakasza, és elismerem, nem könnyű útra kelni. Azt viszont bizton állíthatom, hogy az elmúlt nyolc évben jó helyen voltatok, és bízom abban is, hogy megtöltöttétek tarisznyátokat olyan értékekkel, amelyek segítségetekre lesznek az úton.

Tudnotok kell, hogy hiányozni fogtok, és ne feledjétek: bármikor visszavárunk. Ha segítség kell, itt vagyunk, és akkor is itt leszünk, amikor örömeiteket szeretnétek velünk megosztani.

Iskolánk nevelői és munkatársai nevében kívánok nektek céljaitok eléréhez erőt, egészséget és sok sikert! Higgyetek ezután is a szeretetben, mert a szeretet kincs, amelyet szét kell osztanotok, bármerre jártok! Legyetek igazak és tiszták, Isten áldjon titeket!

 

Tisztelt Oláh Gábor tanügyi igazgató úr, kedves Nővérek és Atyák, kedves Szülők, kedves Kollégáim, kedves Gyerekek!

Az elmúlt tanévre visszatekintve elmondhatom, hogy nagyon mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, sok feladattal, rendezvénnyel, pedagógiai újítással, a fizikai és virtuális térben megtartott projektnapokkal, szép eredményekkel. Nagyon gyorsan bevezettük a Microsoft Office 365 online iskolai környezetet, ezen belül a Teams alkalmazást, amelyben az iskola teljes működését leképeztük, és amely a jövőben is segítségünkre lesz. Közös erővel gondoskodtunk rászoruló családok számára kölcsönvehető számítógépekről és azok üzemeltetéséről. Ügyeletet és ebédet biztosítunk azoknak a családoknak, akik ezt igénylik. A tanítási és tanulási folyamat sikere ismét örömmel és elégedettséggel tölti el szívünket.

Diákjaink rugalmasan alkalmazkodva felelősséget vállaltak a saját tanulásukért. Mindenki sokat dolgozott, de talán az első osztályos kisdiákjainknak és az elballagó nyolcadikosoknak volt a legnehezebb feladata. Az elsősök megtanultak írni, olvasni és számolni, a tanévet pedig a nehézségek ellenére is sikeresen befejezték. Nyugodtan kimondhatjuk: minden kis elsős szuperhős. A nyolcadikosok középiskolát választottak. Büszkék vagyunk arra, hogy megtalálták útjukat, reméljük, hogy sikeresen folytatják tanulmányaikat.

A megszokott és jól bevált rendszeres programjaink magas színvonalon valósultak meg: ilyen volt a nagy sikerű Kertünk Kincsei – Isten ajándéka projekthét, a Pénz- és a Digitális Témahetek, a tej, méz és népmese projektnapok. A két hétig tartó projektnap-sorozat az online térben valósult meg, szinte emberfeletti közös munkának köszönhetően.

Az OKÉV-mérésen iskolánk kiválóan szerepelt, iskolatörténeti jelentőségű eredményt ért el. Egy tanulónk Serédi-díjas, a 7. évfolyamunk első helyezett szövegértésből és harmadik helyezett matematikából, tavalyi nyolcadikosaink pedig matematikából és szövegértésből második helyezettek az EKIF tizenkilenc iskolája közül. Több mint száz kerületi, területi, országos, sőt nemzetközi versenyeredménnyel büszkélkedhetünk. A Lázár Ervin-program keretében ingyenes színházi, cirkuszi és zenei előadásokon vehettünk részt. Az idei tanévben kitartó munkával három évre elnyertük az Ökoiskola címet. Reméljük, hogy e program keretében sokat tudunk még tenni környezetünkért. A hetedik évfolyammal sikeres pályázatunknak köszönhetően a Határtalanul program keretében Erdélybe utazunk.

 

Kedves Kollégák!

A tanév során online iskolai rendszert vezettünk be, ehhez az önképzésen és az egymástól való tanuláson keresztül vezetett az út. Köszönöm emberfeletti munkátokat, a sok törődést, szeretetet, amellyel tanítványaitokat nap mint nap neveltétek, oktattátok, éjszakákon át készültetek új tartalmakkal, izgalmas vetélkedőkkel, videókkal. Kimondhatjuk tehát, hogy emberségből, segítőkészségből, odafigyelésből a Szent Lőrinc iskola pedagógusai jelesre vizsgáztak az online térben.

Hálásan köszönöm József atyának, hogy mindig ott segített, ahol szükség volt. Szentségimádást, imakört, imaórákat, évfolyam- és iskolamiséket szervezett. Rugalmassága tette lehetővé, hogy online folytathassuk lelki életünket: pénteki értekezleteinken rendszeresen biztatott, támogatott minket, elmélkedései lelki feltöltődést adtak. Áron és Gergő atyának köszönöm a hétindító áhitatokat, és a szentmisék átszellemült gitáros kíséretét az online térben is. Köszönöm Adrienn és Kriszta nővérnek, hogy személyes példmutatásukkal végig velünk voltak a tanév során, az áhitatokon és hittanórákon egyaránt.

A technikai dolgozóknak köszönjük a helytállást és az állhatatos munkát a járványügyi korlátozások idején is.

 

Kedves Szülők!

Gratulálok Önöknek gyermekeik iskolai eredményeihez. Pedagógusként tisztában vagyunk azzal, hogy az otthon tanulás új kihívás elé állította Önöket. Csak közös családi együttműködéssel lehetett a napi feladatok elvégzését megszervezni, a gyermekekkel tanulni, őket lelkileg támogatni.

Az alábbiakban egy támogató, biztató pozitív szülői visszajelzést idézek: „Nagyon hálásak vagyunk azért, ahogyan a Szent Lőrinc Iskola a digitális átállást levezényelte, szó szerint le vagyunk nyűgözve. Az átállás fokozatos volt, a kommunikáció megnyugtató, a pedagógusok hozzáállása türelmes, megértő. A pedagógusok egységes platformon, összehangoltan, egymással is konzultálva folytatták az online oktatást. Ideális volt az online órák száma. A terhelés fokozatosan erősödött, addigra a gyerekek beleszoktak a feladatba. Az iskola reagált arra is, hogy sokaknak anyagilag és mentálisan is megterhelő ez a helyzet. Nem csupán profi az iskola, hanem a keresztény lelkiségre is az átlagnál erősebben rezonál. Egyszóval csak szuperlatívuszokban tudok erről beszélni.”

A nehéz helyzetben mindannyian az ima hatalmas megtartó, gyógyító erejét hívtuk segítségül: iskolai családi imakört alapítottunk. Minden este közös imára hívtuk iskolánk családjait és tanárait. Együtt elmélkedtünk, és imádkoztuk Erdő Péter bíboros atya járvány idejére írt imádságát. Ezt később online imaróákkal folytattuk József atya vezetésével, családjaink megújulásáért és a lelki szabadságáért.

A segítség soha nincsen karanténban, hirdette jelmondatunk. Köszönjük Csorvási Ábel SZMK-elnöknek, Kulik Edinának és Kudar Veronikának a szervező munkát, az iskola szülőinek és tanárainak pedig az önzetlen adakozást.

Köszönjük a fenntartónak a nagylelkű anyagi támogatást és a bizalmat.

 

Kedves Gyerekek!

Mint ahogy tapasztaltátok, a tanév második felében, a járvány idején jelmondatunkká váltak Szent II. János Pál pápa szavai, és végig erőt adtak a nehéz időszakban. Ezeket szeretném ismét felidézni. „Ne féljetek! Én az ő nevében megölellek titeket.”

Kedves gyerekek, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, bízunk abban, hogy szeptemberben személyesen találkozhatunk. Mindenkinek tartalmas és jó pihenést kívánok.

Most már csak az utolsó varázsmondat maradt hátra: Ezennel a 2019-2020-as tanévet lezárom.