A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ez év január 20-tól 27-ig közös imahetet hirdetett, amelynek mottója így hangzott: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj” (MTörv/5Móz 16, 18-20).
Iskolánk is csatlakozott ehhez a nemes kezdeményezéshez. Elhatároztuk, hogy minden ide járó diák felekezetét meghívjuk, így összesen öt keresztény felekezet lelkipásztorát láttuk vendégül reggelenként áhítatot tartani: hétfőn Boros András görögkatolikus atya, kedden Tampu-Ababei József római katolikus atya, szerdán Győri Gábor evangélikus esperes úr, csütörtökön Dr. Sándor Balázs lelkész úr, pénteken pedig Khalil Youssef atya, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház esperes-plébánosa. Youssef atya a Szent Lőrinc Iskolába járó kopt keresztény diákokkal közösen beszélgetett a vallásról, majd ezzel az imával zárták bemutatkozásukat:
„Köszönet, Uram, a mi kopt templomunkért, amit nagyon szeretünk.
Köszönet, Uram, az országunkért, Magyarországért és Egyiptomért, amelyet Krisztus meglátogatott és három évet élt ott, és minden helyet megáldott benne.
Köszönöm a szép iskolát és a tanárokat, akik tele vannak szeretettel és Jézus Krisztus él a szívükben. Köszönök mindent! Ámen.”