Vácziné Boray Szilvia tanárnő vezetésével és Beély Márton tanár úr segítségével a 7. b osztály vállalta a feladatot, hogy megjelenítse az 1956-os forradalom korszakát, eszméit és hőseit. Szöveges narrációt, verseket, énekeket sőt még táncot is beépítettek műsorukba, amely alaposan, az előzményektől a szabadság napjain át egészen a vereségig és megtorlásig dolgozta föl az eseményeket. Az aulában a jeles alkalomból nemzeti színű díszítés fogadta a hozzánk betérőket. Köszönjük minden közreműködőnek, hogy ezek által méltóan ünnepelhettük a Szent Lőrinc iskolában az 1956-os forradalmat.