Mindannyiunk számára felemelő élmény volt a harminc éves jubileumi Szülők Bálja, amelyet 2023. május 19-én (pénteken) este tartottunk a Rózsa Művelődési Házban, és amellyel harminc éves jubileumi ünnepi hetünket zártuk. Az előkészítés és lebonyolítás feladatát Nyáry-Kiss Zsuzsa és Dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi vállalták magukra, konferálóként pedig Komáromi Dániel és Komárominé Kiss Gyöngyi kalauzolták a vendégeket az este folyamán.

Nyitótáncként kalotaszegi néptáncot mutattak be iskolánk volt diákjai, a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Énekekkel és zenével léptek föl iskolánk szülői és tanárai: Derzsi-Papp Enikő, Komáromi Márton, Lepahin Marina, Kiss Attila és a kollégák, valamint Sárközi Ágnes.

Főtisztelendő Gyetván Gábor atya, az EKIF főigazgatója mondott pohárköszöntőt. A vacsora jó ízű elfogyasztása után tombolahúzást tartottunk, amelynek főnyereményeit a Toba és a Makkai család biztosította, a többi értékes ajándéktárgyat pedig a kedves szülők küldték, sőt a XVIII. kerületi önkormányzat is kivette a részét az adományozásból.

Kuti Margit igazgató ünnepi beszédében megköszönte Faragó András diakónusunk segítségét hitéletünk gazdagabbá tételében, és kívánt neki gyümölcsöző papi szolgálatot közelgő szentelése alkalmából. Ezután megköszönte mindenki segítségét, aki részt vett ennek a szép estélynek a szervezésében, jótékonysági fellépést vállalt, vagy adakozott az iskola számára. Végül pedig a bál céljait ismertette:

„A jubileumra véget érő nagy szabású energetikai felújítás után az iskolaudvar rendezése következik. Megtörtént a felmérés, és a programterv is elkészült, ami a nagy költségek miatt csak több részletben valósítható meg. Az előző két szülők bálján befolyt, és a most összegyűlt pénzből elkezdhetjük megvalósítani a projekt egy részét. Az első lépéshez megoldandó feladat a tereprendezés és a csapadékvíz elvezetése. Ezután fogjuk kialakítani az alsó tagozatosok számára a játszóteret, a felsősöknek pedig a sportudvart. Mindezt reményeink szerint további rendezés követi majd. Köszönünk minden eddigi segítséget, és továbbra is várjuk szeretettel a felajánlásokat terveink megvalósításához.”