„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt,
hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe.”
(Arany János)

 

A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola március 15-i ünnepi felkészülése 2024-ben egy egész projekthétté bővült. Diákjaink a tanórákon Petőfi-verseket elevenítettek föl, és nemzeti jelképeink üzenetéről tanultak. Idegen nyelv órákon a nemzeti zászlók színeivel foglalkoztak. Emellett szófelhőket és szólabirintusokat készítettek március 15-e eseményeiről, valamint rejtvényeket oldottak meg. Néptáncórákon verbunkot táncoltak, ének-zene órákon pedig ’48-as katonadalokat és népdalokat énekeltek.

Az iskolában kokárdakészítő versenyt hirdettünk Garamvölgyi Viola tanárnő vezetésével az alsó tagozat és az ötödik évfolyam tanulói számára, amelyen még az iskola munkatársai is részt vettek. Másodikosaink karkötőket készítettek a leendő elsősöknek, akik aznap családjaikkal együtt nyílt órákon vettek részt nálunk. Ezeknek a nyílt óráknak a témája is nemzeti ünnepünk volt, ehhez kapcsolódtak a matematika, magyar, angol-német, hittan és néptánc órák. Így tehát ezeken megvalósult a tantárgyak közötti koncentráció.

Az aula is nemzeti színű díszbe öltözött: az 5. a osztályosok V. Péter Mária művésztanár vezetésével festettek képet március 15-e egy-egy fontos mozzanatáról. Sőt a tanulóink alkotásaiból összeállított első emeleti kiállítás is ünnepünkhöz kapcsolódott, Surján Kornélia tanárnő válogatásában.

A március 14-én (csütörtökön) megtartott ünnepi előadás összeállítója, felkészítő tanára és fő felelőse Komárominé Kiss Gyöngyi, akinek osztálya, a 7. a nagyszerű, színvonalas és lélekmelengető műsorral kápráztatta el az iskola közösségét. Bevezetőjükben így foglalták össze a nagy nap jelentőségét:

„Március 15-e mindannyiunk szívét megdobogtatja, hiszen ez a nap a magyar szabadság és önrendelkezés szimbóluma. Ezen a napon, 1848-ban, a magyarok bátorságot és elszántságot mutattak az elnyomás ellen, és elindították a forradalmat a szabadság, egyenlőség és testvériség jegyében. Március tizenötödike nemcsak azért volt fontos, mert végre kinyilváníthattuk véleményünket és követelményeinket, hanem azért is, mert a magyar nép összefogott, és közös erővel hozott változást az országba. A szabadság gondolata és a nemzeti öntudat cselekvésre sarkallta az embereket.”

Az előadás helyszíneként szolgáló, frissen felújított kistornacsarnok díszítése Garamvölgyi Viola és Zabán Klára tanárnők nevéhez kötődik. A nézősereg büszkén viselte kokárdáját, és elegáns ünneplő ruhában tekintette meg a műsort, amelynek verbunkos részében fontos vendégszerepet vállalt két néptáncos, Beély Botond és Andrássy Máté a 8. a osztályból. A néptánckoreográfiát Gorácz József tanította be, ő készítette az eseményt megörökítő fényképeket is. A zenei kíséretet Jäger Judit tanárnő adta. Csüllög Károly iskolai SzMK-vezető a hangosításban, Szécsi Árpád gondnok pedig a berendezésben nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.

Mindenkinek köszönjük a munkáját, aki ezen az ünnepi héten segített a múltról való megemlékezésben, és a nemzettudatunk megerősítésében. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Kuti Margit igazgató