Kiss Attila
Kiss Attila
Kiss Attila

hitéleti munkaközösség-vezető
1.b osztályfőnök
hittan szakos tanár