„Végül más magok a jó földbe hullottak. Ezek termést hoztak.” (Máté, 13, 8)

 

Jó földet ápolni, bele magvat ültetni, ami termést hoz – ez a Krisztus-követő tanár feladata. Ez a mi célunk is, hagyományaink ápolásával, a múlt összegyűjtött tapasztalataival, nemzeti értékeink átadásával. A gyermekek tudásvágyára, kíváncsiságára építve élmény által adni ismereteket nekik úgy, hogy közben örömmel, játszva, tapasztalati úton tanuljanak.

A tavalyi első sikeren fellelkesedve és változásokat eszközölve idén is megrendezésre került a szeptember 23-tól 27-ig tartó projekthét. Hétfőn kezdődött az alsó tagozaton a rajzokból, valódi terményekből, zöldségekből, gyümölcsökből, gyógy- és fűszernövényekből álló kiállítás, ahol felhasználási receptek, elkészült ételek is láthatóak és megkóstolhatóak voltak. Újdonságként a felső tagozatos diákok kertünk néhány hasznos állatát mutatták be. Az osztályok kiállítással egybekötött kiselőadást, digitális prezentációt, verset, éneket és filmrészleteket mutattak be, így adták át megszerzett ismereteiket társaiknak. A kiállításon idén is szeretettel fogadtuk a kerület óvodásait, és ajándékkal leptünk meg őket. A hét folyamán minden tantárgy tanóráiba építve foglalkoztunk a témával, hangsúlyozva, hogy a kert a legszűkebb közvetlen természeti környezetünk, megóvása, ápolása boldogabbá teszi életünket.

A projekt zárásaként pénteken Tampu-Ababei József plébános atya és Lőw Gergely diakónus vezetésével mondtunk hálát Isten ajándékaiért a szentmisén, amelyet terményáldás követett. Nem maradt el a versenyek, vetélkedők eredményhirdetése, a megérdemelt jutalmak átadása sem. Népi énekeseink és néptáncosaink fellépése után fergeteges vigadalommal ért véget az élménydús projektzáró nap.

Köszönjük a projekt lelkes szervezőinek, Papp Dollinak, Magyarosi Andreának és V. Péter Máriának a munkájukat, a műsorban fellépő gyerekek felkészítését Kőrösi-Szabó Eszternek és Kovács Ákosnak, az énekes szolgálatot Fazekasné Vizkelety Klárának, Kiss Attilának és Bánki Gábornak, a néptáncfellépést és a fergeteges táncházat Gorácz Józsefnek. Köszönjük a segítséget József atyának, minden tanárnak, szülőnek és technikai dolgozónak. Köszönjük, hogy közös munkával együtt ültethettünk magvakat gyermekeink lelkébe:

Az iskola vezetősége

 

„Nézzétek az ég madarait: (…) mennyei Atyátok táplálja őket. Nézzétek a mezők liliomait! (…) Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.” (Máté, 6, 26-32)