„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz.”

/János 15,5/

 

Termés, kincs, mely Isten ajándéka. Ez mind megtalálható körülöttünk, környezetünkben.  A termés az a kincs, amelyben benne rejlik az élet körforgása, mely megfoghatatlan, s mégis kézzel fogható. Hogyan lehet ezt közelebb hozni, egyszerűen magyarázni kisgyermekeknek, diákoknak? Erre vállalkozott a pestszentlőrinci Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tanári kara, közreműködve a szülőkkel, és gyermekekkel együtt, hiszen a gyermek a tapasztalás, az átélt élmények által tanul a legtöbbet.

2018. október 8-tól 13-ig „Kertünk kincsei – Isten ajándéka” címmel kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A projekthetet, mely az igazgatónő, Kuti Margit ötletén alapul, két alsós tanítónő, Papp Dolli és Magyarosi Andrea tervezte és koordinálta. A részletes forgatókönyvből kiderültek a napi feladatok, és a projektnap feladatai. Hétfőn felkerült az iskola bejáratával szemben a szépen elkészített felirat: Kertünk kincsei – Isten ajándéka. Ez rajztanárnőnk, Vörösné Péter Mária keze munkáját dicséri. Kikerültek a diákok által készített munkák is, keretezve. Minden osztályból szorgos kis kezek és tanáraik rendezgették a gyermekek által behozott gyümölcsöket, zöldségeket, kosarakat, szakajtókat, tálakat, régi kézzel szőtt- és hímzett terítőket, kékfestő abroszokat. A kiállítás igen változatos: zöldségek, gyümölcsök megannyi formában, színben, termések, gyógynövények, azok felhasználásának módjai, receptek, gyógyszappanok, lekvárok.

Az első napon a kiállítás megvalósítása, majd a következő napokban az itt tartott tanórarészek következtek, ezt az iskola biológiatanárai, Bokor Zsuzsanna és Rödönyi Zoltán tartották. Minden osztály részt vett az ismeretterjesztő játékos foglalkozáson, ahol szagolták, kóstolták, megtapintották a különböző növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket.

A héten vendégül láttuk a Liliomkert Katolikus Óvoda nagycsoportos óvodásait, őket Nyáry-Kiss Zsuzsanna tanítónő fogadta, megtekintették a kiállítást, érdekességeket tudtak meg az ott látott termésekről, búcsúzásul 100%-os gyümölcslével kínáltuk meg őket.

Ezen a héten zajlott az iskola népdaléneklési versenye az alsó tagozatos gyermekeknek, melyet Kőrösi-Szabó Eszter tanítónő szervezett Fazekasné Vizkelety Klára tanítónővel.

Október 13-án szombaton a hét projektnappal ért véget. Tampu-Ababei József főplébános atya vezetésével mondtunk hálát Isten ajándékaiért a szentmisén, amelyet terményáldás követett.

A foglalkozások forgószínpad-szerűen beosztva változtak, minden osztály számára volt daltanulás, hagyományok megismerése: őszi paraszti munkák, szüretek, termények, termésbetakarítás. Alsó tagozaton a gyermekek életkorának megfelelően kézműves foglalkozást tartottunk, felsőben tudományosabb megközelítéssel gyarapítottuk tudásukat. Minden korosztály számára népszerű állomás volt a szőlőpréselés, ahol látták hogyan készül a must, melyet meg is kóstoltunk.

A nap és a projekthét zárásaként fergeteges néptáncbemutatót láttunk a Gorácz József néptánctanár által tanított Bokréta és Kenderkóc csoportoktól, amely megalapozta az utána következő táncház jó hangulatát. Végezetül iskolánk vezetősége a szervezők közreműködésével eredményt hirdetett a héten zajlott Kertünk kincsei – Isten ajándéka kiállítás résztvevőinek.

Köszönettel tartozunk a sikeres hét megvalósításáért a fent említett kollégákon kívül:  elsősorban az iskola vezetőségének, Kuti Margit igazgatónőnek, aki lelkesített, átlátta az egész projektet, és ötletekkel is ellátott minket, dr. Soósné Varga Mariann igazgatóhelyettesnek, aki szintén bátorított, Szarvas Attila igazgatóhelyettesnek, hogy bármilyen kéréssel fordultunk hozzá a projekt-előkészítéssel kapcsolatosan, mindig segített. Bánki Gábor énektanárnak, énektanításért, misén ének  vezetéséért; Kovács Bernadette és Kovács Ákos magyartanároknak a feladatoknál; Pékné Borbély Katalin, Orsolya Jánosné állomásvezetőknek; a Dalos Pacsirták alsós énekkarnak Fazekasné Vizkelety Klára vezetésével, az ő kántori szolgálatáért a misén. Kiss Attila szolgálatáért a misén, ahol gitárral kísért énekeket, az oltár berendezését, melyben Czétényiné Bodó Katalin is segítette; Horváth Ágnes nővér segítségét a misén és az áldoztatásnál. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi tanítónő az oklevelek megírását végezte, Komáromi Dániel tanár úr segített az osztályával a padok pakolásában, köszönjük munkájukat. A pedagógiai munkát segítő kollégáknak, hogy részt vettek az előkészítésben, lebonyolításban: Fazekas Péter, az iskola gondnoka a hangosításban, annak technikai megoldásában, oklevelek nyomtatásában segített; Fazekas Balázs, az iskola kertésze a szőlő préselését végezte; a konyhás nénik a poharakat, tálcákat, kancsókat adták, majd mosogatták. Köszönjük Csorvási László Ábel, SZMK elnöknek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a préseléshez szükséges darálót, prést.

Az Isten e világba ültetett kis magjai, csemetéi, szőlővesszői vagyunk, akik szeretnénk bő és jó termést hozni, amiből a közösség összefogása által kiforr a bor, ahogy a „Szent Lőrinces közösség” is összeforr, összefog, gazdagítja a gyermekeket tudásban, egymás iránti figyelemben, tiszteletben, szeretetben, hiszen:

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, …”

/Pál 1,13/

 

Papp Dolli, Magyarosi Andrea

a projekthét szervezői