A természettudományok tanításának célja, hogy olyan szemléletet adjon, ami a 21. század tanulóit képessé teszi arra, hogy a környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében előforduló természettudományos jelenségeket és azok összefüggéseit megértse. Természettudományos projektnapunk 2024. június 18-án (kedden) elérte, hogy a résztvevő tanulók testközelbe kerültek a természettudományos folyamatokkal, ezzel fejlesztettük természettudományos gondolkodásukat, és felkeltettük az érdeklődésüket a kémia, fizika és biológia és földrajz tantárgyak iránt. Hét állomás várta a tanulóinkat, amelyeken a nyolcadikos diákok tartották a foglalkozásokat a szaktanárok vezetésével. A pedagógusok és mentoráltjaik felkészülten fogadták a csoportokat, akik forgószínpadszerűen váltották egymást az egyes helyszíneken.  Az első állomás a szív rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot: sertésszív boncolásaBővebben

A Digitális Témahét egy országos projekthét, amelyhez iskolánk egy ideje már minden évben csatlakozik. Ezúttal április 8-tól 12-ig (hétfőtől péntekig) tartott. A témahétre készülve több osztály is azt a lehetőséget kapta, hogy a tanulók egyénileg készítsenek digitális anyagot a tanultak kiegészítéseként. Az elején még sokan bátortalanul fogtak hozzá a feladathoz. Az első munkák sokszor csak néhány diából álltak, de miután tanáraikkal közösen megvitatták a formai követelményeket, és az animációs lehetőségeket is megismerték, nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. A legtöbben a természettudományos tantárgyakat választották a kutatómunkára és a digitális diasorral egybekötött kiselőadásra. Sok osztály beszámoló írását választotta. Olyan témákban születtek cikkek az iskola digitális újságjába,Bővebben

Immár sokadik alkalommal rendeztünk 2024-ben egész iskolánkra kiterjedő pályaorientációs napot, amely ezúttal június 17-re (hétfőre) esett. Alsó tagozaton az egyik osztály a kerületi Szabó Ervin Könyvtárba látogatott el, ahol a könyvtáros beszélgetett velük a könyvtáros munkájáról. A másik osztály diákjai mikrokörnyezetük, az iskola dolgozóinak foglalkozásával ismerkedhettek meg, akik az iskolaépület kevéssé ismert, izgalmas helyszíneire is elkalauzolták őket. Volt olyan osztály, ahol több szülő rövid előadásokat tartott a hivatásáról: pincér, református lelkész, óvodai intézményvezető, építőmérnök és banki biztonságtechnikával foglalkozó szülő is akadt köztük. Néhány olyan osztály is volt, amelyik megtekintette a tűzoltóság épületét. Ők azért is várták izgatottan ezt a programot, mert még senki nem jártBővebben

Pénz7 az alsó tagozaton Az idei tanévben a jubileumi Pénz7-en alsó tagozaton elsősorban a szervezők központi ajánlásait és foglalkozási tervét dolgoztuk fel. Az órát egy bevezető beszélgetéssel indítottuk, ahol a következő kérdésekre kerestük a válaszokat. Hogyan képzeled el magad felnőttként? Miben más a felnőttek élete, mint a gyerekeké? Mire költ egy gyerek és mire a felnőttek? Honnan van pénzük a felnőtteknek? És a gyerekeknek honnan lehet pénzük? Van-e célod, amire gyűjtesz? Régen árukat cseréltek, aztán később arannyal, ezüsttel fizettek az emberek. Tudod-e, hogy mivel fizethetünk manapság? A gyerekekkel nagyon érdekes és előremutató beszélgetést folytattunk ezekről a témákról. Ezt követően áttértünk a gyerekek életkorához illeszkedő pénzügyiBővebben

A 2024-es Fenntarthatósági Témahéten nagy hangsúlyt fektettünk a négy, országosan meghatározott tárgykörre: a globális problémákra, a hulladékra, a légkörre és a tudatos fogyasztásra. Amellett, hogy minden évfolyam, még az alsó tagozatosok is bekapcsolódtak, a témahét körüli munka oroszlánrészét – idén újdonságként – a hetedik és nyolcadik évfolyam végezte. Figyelemfelhívó plakátokat készítettek, és PPT-prezentációval egybekötött előadásokat tartottak, amelyeket az alsóbb osztályosok megnéztek, később játékos formában számot adva a nagyobbaktól tanult információkról. Minden osztály dolgozott  az iskolakertben: a saját, magaságyásban elhelyezett virágait ápolta, segédkezett a komposztálásban, és gondozta a málna-, ribizli- és szederbokrokat. Még új ágyásokat is létesítettünk közösen, kukoricával és cukorborsóval beültetve. Ezek mellett fölfedeztük, hogyBővebben

Az idei tanév egyik DÖK-projektje a sulibuli volt, amely sikeresen lezajlott február 2-án. Egy régi szokást fölelevenítve rongyos bált tartottunk, amelyre már tavaly óta készültünk. Az előkészületek során mindig a tagok vitatják meg a sulibuli témáját, a DÖK-csapat közösségét is fejlesztve ezzel. A rongyos bál központi ötlete az volt, hogy a szakadtabb, elhasználtabb ruhákat is lehet még hordani, illetve hogy ökoiskolai szemlélettel ne dobjuk el azonnal azt, ami még hordható. A sulibuli plakátjai mellett az újdonságot idén az esemény beharangozó videója jelentette, amelyhez profi vágó segítségét kértük. A videó nagy sikert aratott és jó kedvcsinálónak bizonyult. A tanév végére ütemezett DÖK-napon volt a másik programunk: egy bográcsos paprikáskrumpliBővebben

2024. május 21. és 24. között a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában járt négy tanárnő a franciaországi Calais városából, az Oran Constantine általános iskolából, hogy az Erasmus csereprogram keretében, óralátogatások során megfigyeljék, hogyan zajlik intézményünkben az idegennyelv oktatás. Ugyancsak érdekelte vendégeinket, milyen egyéb pedagógiai jógyakorlatokat alkalmazunk iskolánkban, melyeknek ismerete saját iskolájuk fejlődését szolgálhatja. Ennek megfelelően látogatták továbbá ének-, néptánc-, rajz-, kémia-, hittan-, matematika- és magyaróráinkat. Emellett részt vettek a klasszikus történelem órától picit eltérő „városi sétán” a Hősök terén. Köszönjük közreműködő tanárainknak, Ádámné Kovács Renátának, Beély Mártonnak, Derzsi-Pap Csillának, Sofró Krisztinának, Tutinka Zsófiának, Jäger Juditnak, V. Péter Máriának, Gorácz Józsefnek, Kabály Adrienne-nek, Kiss Attilának, KovácsBővebben

„Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek!” (Ferenc pápa imája) 2024. április 22-én (hétfőn) tartottuk iskolánkban a Teremtésvédelmi Témahetünk és Fenntarthatósági Témahetünk nyitónapját. Előzetes feladat gyanánt évfolyamonként kézműves munkák elkészítésére kértük a gyerekeket, melyet a hét folyamán délután, játékosan lehetett elkészíteni Fehér Csabáné segítségével. Ehhez kapcsolódó videókat is mutattunk nekik. A hétindító áhítat keretében Kiss Attila hitoktatónk beszélt a teremtésvédelemről. A Fenntarthatósági Témahetet öt kiemelt téma köré csoportosítottuk:Bővebben

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!” (Balassi Bálint)     Május 21-én (kedden) került sor a Szent Lőrinc Iskola pünkösdi projektjének zárónapjára, egyben a pünkösd megünneplésére. Ünnepi díszbe öltözött az aula, a „Jöjj, Szentlélek Úristen” című kiállítást iskolánk harminc diákjának alkotásaiból állította össze V. Péter Mária művésztanár. A projektre már régóta készültünk: a testnevelés- és néptáncórákon az elmúlt héten minden osztály ügyességi vetélkedőkön választotta meg a saját pünkösdi királyát. Ezek után a zárónapon évfolyamszinten is választottunk pünkösdi királyt. Forgószínpadszerűen kellett teljesíteni olyan ügyességi próbatételeket, mint a zsákban futás, a kerékgumi-dobás, a rönkhúzás, a babzsák-hajítás vagy a kakasviadal.Bővebben

„Ég a kisze lánggal ég, bodor füstje felszáll. Tavaszodik kék az ég, meleg a napsugár.” (Népi énekes játék)   A kiszézés egy vidám télűző népszokás, melynek keretében a falubeliek egy menyecskének öltöztetett szalmabábot készítenek, ami a telet, a hideget, a rontást, a betegséget és a félelmet jelképezi. Énekszóval, zajkeltő eszközökkel, télűző rigmusokat kiabálva hordozzák körbe a faluban, majd a falu végére vonulnak vele, ahol elégetik. Projektünk, a Tavaszváró Kiszézés 2024-ben is ennek az ünnepnek a mintájára épült föl. Az előkészítő szakasz során tanulóink tervezték a meghívót. A projekthét során sokat készültünk diákjainkkal: a kisméretű kiszebabák mellett idén két nagy szalmabábot is készítettünk, tavaszköszöntő népdalokat, rigmusokat,Bővebben