Ebben a tanévben, november hónaptól kezdve havonta egy alkalommal a 12.15-kor a rózsafüzért imádkozzák tanulóink, melyet a Mária Rádió élő adásban közvetít. Örülünk e megtisztelő lehetőségnek, hogy diákjaink vezetésével, részvételével imádkozhatunk a különböző szándékokra a rádió hallgatóival együtt.  Bővebben

Január 6-án, vízkereszt ünnepén szentmisén vett részt az iskola a Főplébánián. A szentmise után az iskolában József, atya, Áron atya, és Gergő atya vízkereszti áldást adott iskolánkra, az ott tanulókra, dolgozókra. Kívánjuk, járja át Jézus békéje a 2020-as évben is iskolai közösségünket!Bővebben

Az adventben a hagyományok szerint minden osztály részt vett egy alkalommal az Ibolya utcai kápolnában tartott roráte szentmiséken. Bár korán kellett kelni (fél hétkor kezdődtek a szentmisék), de megérte, hiszen jó lelki felkészülést jelentett ez a karácsony ünnepére. Dr. Varjú Imre atya rövid prédikációi nagyon építőek voltak. A tanulók a szentmiséken a ministrálásba és a felolvasásba is bekapcsolódtak. A roráték után finom reggeli várta a gyerekeket az ebédlőben. Köszönjük a reggeli elkészítését a kedves szülőknek és tanároknak!Bővebben

Iskolánkban néhány éve már működik egy gyermek rózsafüzér társulat, szép jelentkezési létszámmal. A társulatba minden évben újra lehet jelentkezni, egy tanévre kötelezik el magukat a gyerekek. Idén november 18-án, az alsós reggeli áhítat keretében tettek ígéretet, azok, akik vállalták, hogy minden nap elmondanak egy tized rózsafüzért, és havonta legalább egyszer részt vesznek a naponta szervezett közös iskolai rózsafüzér imán. Idén hetvenhat tanuló lett a rózsafüzér társulat tagja. A gyerekek egy kis jelvényt, rózsafüzért, és egy csodás érmet kaptak ajándékba. Reméljük, a gyerekek életében ezáltal is fontos tényező lesz a napi imádság, és megtapasztalhatják a Szűzanya közbenjárásába vetett hit erejét, örömét.Bővebben

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülés jegyében a Pestszentlőrinci Főplébánia fogadta a Missziós keresztet egy több napos ünnepség keretében. Ezen a Liliomkert Katolikus Óvodával együtt a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola is fellépett. Diákjaink rövid bemutatókat olvastak fel a kereszt tizenhét szentjéről, közben körbevitték őket ábrázoló nagy méretű képeket a templomban. A fellépést közös énekkel kezdték, és imádsággal zárták.  Bővebben

Második éve készül a katolikus egyház a 2020-as év szeptemberében Budapesten rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. 2019. június 14. és 17. között négy napig a Pestszentlőrinci Főplébánián lesz megtalálható a Missziós kereszt, a kongresszus fontos szimbóluma. A több, mint 3 méter magas bronzborítású tölgyfa kereszt középpontjában Szentkereszt ereklye található, valamint magyar vonatkozású szentek ereklyéi. Iskolánk lelki vezetése által szorosan kapcsolódik a plébániához, részt veszünk az Eucharisztikus Kongresszusra való készületben, a kereszt fogadásához is programokkal csatlakozunk. Minden osztály hittanórai projekt keretében foglalkozik egy-egy magyar szenttel azok közül, akiknek ereklyéjük van a kereszten. A többi osztály számára röviden megjelenítik az iskolai áhítaton is, hogy mit jelent ma számukraBővebben

A december 14-i adventi szentségimádásra szép számmal jöttek el szülők és kollégák. József atya, a program vezetője Czétényiné Bodó Katalin tanárnővel együtt a kápolnában közös imádságra alkalmas, bensőséges teret alakított ki. Kiss Attila hittantanár zongorakísérettel és énekkel segítette a ráhangolódást. A szentségimádás meghittsége megerősített mindannyiunkat abban, hogy több ilyen alkalmat szervezzünk a szülők és kollégák számára.  Bővebben

Az első félévben iskolánkban (annak udvarán vagy a sportcsarnokban) illetve a Főplébánián havi rendszerességgel iskolamisék vannak. Ezeket a Főplébániáról, illetve más plébániáról érkező atyák tartják. A gyerekek aktívan bekapcsolódnak a szentmiséken a szolgálatokba: a felolvasásba, a ministrálásba, valamint énekkarosként az éneklésbe. A korábbi évekhez képest idén az is újdonság, hogy az osztálymisék vasárnaponként a Főplébánián, a 9 órai szentmisék keretében vannak megtartva. Így kapcsolódik az iskola a Főplébánia vasárnapi közösségéhez. Ezeken a szentmiséken a gyerekek az áldozati adományok felvitelében is szerepet kapnak. Az adventi hétköznapokon az Ibolya utcai kápolnában roráte szentmiséken örömmel és aktívan vesznek részt a tanulók: ők olvassák föl az olvasmányt és aBővebben

Ebben a tanévben újdonságként az egész iskola számára hétfőn, a tanítás előtt közös hétindító áhítatok vannak. Jó idő esetén a sportcsarnok előtt, rosszabb időben pedig a sportcsarnokban. Célja, hogy a diákok hete egy lelki ráhangolódással induljon, mielőtt elkezdenék iskolai feladataik teljesítését. Az áhítatokat József atya, Áron atya, András atya és a Jézus Szíve Nővérek Társulatának tagjai tartják.Bővebben