„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula: Karácsony felé)

 

Kedves Szülők, Kollégák és Diákok, kedves Családok!

 

A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában a 2024-es karácsonyi készülődés december 2-án (szombaton) vette kezdetét az adventi gyertyagyújtó szentmisével, amelyen Király Attila atya megáldotta az osztályok által készített adventi koszorúkat. Ebben családjaink is részt vehettek, ki-ki a maga koszorújával. Ezután reggelente roráte szentmiséken, más néven angyalmiséken vettünk részt, minden osztály más-más időpontban a december folyamán. Utána a szülőknek köszönhetően finom reggelit fogyaszthattak osztályaink közösen az ebédlőben.

Karácsony ünnepére készülve gyóntatás is folyt nálunk. Lelkünk ünnepi díszbe öltöztetése mellett pedig feldíszítettük épített környezetünket: osztálytermeinket is. A folyosók és az ablakok díszítéséért köszönet jár Garamvölgyi Viola tanítónőnek és Surján Kornélia művésztanárnak.

Immár hagyomány nálunk a karácsonyi adománygyűjtés. Ezúttal két helyre is szerveztünk ilyet. Az egyik Máté Csaba görögkatolikus atya gyűjtése a kárpátaljai Sislócra, a Fülöp János atya által vezetett, heti kétszeri meleg ételt készítő szociális konyha számára, illetve a frontról sérülten hazatérő katonák részére. Ezt Csorvási László Ábel szülő, volt SzMK-elnök szervezte. A másik a már jól ismert Angyalbatyu nevű, karácsonyi cipősdoboz akció, amelynek keretében a Szent Erzsébet Karitász Központ számára gyűjtöttünk ajándékokat a 6 és 14 év közötti rászoruló gyermekeknek. Köszönjük adományozóink önzetlen felajánlásait!

Szent Miklós napját, december 6-át a róla elnevezett 2. b osztály műsorával köszöntöttük, Bencsikné Tutinka Zsófia  és Magyarkuti Virág felkészítésében. Az ünnep Mikulás-járással folytatódott: minden osztály zsákja megtelt édességgel és gyümölccsel.

A zánkai Erzsébet-táborba sikeres pályázatunknak köszönhetően jutottunk el, több mint hatvanan. Az ott megrendezett sportversenyen 15 csapat közül első helyezettek lettünk. Cirkuszi előadáson, koncerten és különböző adventi programokon vehettünk részt.

A néphagyományok megélése jegyében a karácsonyi népszokások is újjáéledtek iskolánkban, meghittebbé varázsolva szent karácsony ünnepét. A régi időkben ezen a napon kezdték el készíteni a Luca-széket, amelyre a néphit szerint a karácsonyi éjféli misén fölállva meg lehetett látni a boszorkányokat. Lucázást mutatott be a hatodik évfolyammal Magyarkuti Virág hon- és népismeret tanár. Emellett ültettünk Luca-búzát, készítettünk hagymakalendáriumot, valamint vendégül láttuk a Liliomkert Katolikus Óvoda nagycsoportosait, leendő elsőseit, akik betlehemes játékot mutattak be nálunk, mi pedig finomságokkal kínáltuk őket. Ők nemsokára viszonozták a vendéglátást: a mi harmadikosaink pásztorjátékot mutattak be a Liliomkert óvodásainak. Hamarosan egy másik rendezvényen is bemutatkoztak diákjaink, a második adventi gyertyát ugyanis a XVIII. kerületi önkormányzat meghívására Dr. Harmai Gábor atya gyújtotta meg a Bókay-kertben, amelyet iskolánk diákjai egy verses és énekes műsorral kísértek. A kántálást az ötödik évfolyam mutatta be a többi osztálynak, Kuti Margit igazgató szerkesztésében és betanításában. Énekes-verses jó kívánságaikért cserébe adományokat kaptak.

A leendő elsős családoknak szervezett iskolacsipegető karácsonyi várakozás igazi ráhangolódást jelentett az ünnepre, énekkel, tánccal, játékokkal és kézműves foglalkozással.

Az immár hatodik éve V. Péter Mária művésztanár által szervezett „Mária karján égi a lény” című karácsonyi képeslap-készítő pályázat díjátadója, egyben kiállításmegnyitója Dr. Harmai Gábor atyának, iskolánk lelkészének, a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosának beszédével kezdődött. Ezután zenés, táncos és verses ünnepi műsor következett, majd Prof. Dr. Prokopp Mária Széchenyi-díjas magyar művészettörténész, egyetemi tanár mondott szakmai köszöntőt. A kiállítás fővédnökeként Oláh Gábor Péter, az EKIF tanügyi igazgatója is megtisztelt bennünket jelenlétével. Ezen az ünnepélyes alkalmon mutattuk be iskolánk újonnan megjelent, 2024-es háromnyelvű naptárát. A Kuti Margit igazgató által írt bemutatkozást Komárominé Kiss Gyöngyi és Derzsi-Papp Csilla idegennyelv-tanáraink fordították németre és angolra. Az akvarellképeket V. Péter Mária művésztanár vezetésével alkotókörös diákjaink készítették. A festmények a Hozsanna népénekeskönyv egy-egy Mária énekének illusztrációi, a képek alatti sorok az énekekből valók.

A pécsi adventi kirándulást Komárominé Kiss Göngyi idegennyelvi munkaközösség-vezető szervezte. Zánkához hasonlóan itt is több mint hatvanan voltunk. Pécsen először a székesegyházat néztük meg. Itt szentmisét mutatott be a Szent Mór-kápolnában Faragó András és Mihovics Szebasztián diakónus, aki azután megmutatta nekünk az egész épületet. A székesegyházhoz tartozó Magtár Rendezvényházban ebédeltünk, és az adventi vásárt is meglátogattuk.

Karácsonyváró ünnepi műsorunkat és koncertünket december 19-én (kedden) tartottuk. Jäger Judit és Csizmár Enikő művésztanáraink állították össze a műsort, valamint készítették föl a diákokat. Lepahin Marina tanárnő iskolánk kiskórusával részt vett a műsorban, amelynek része volt a pásztorjáték is. Hangszeres kísérettel segített Ursu Gábor szülő, Rózsa Viktória 7. a osztályos tanuló valamint Sári Franciska tanárnő, akinek Boldizsár Lőrinc 6. b osztályos szavaló felkészítése is köszönhető. Minden évfolyam énekelt, így minden diákunk részt vett a műsorban. A színvonalas műsort közös énekléssel zártuk, ami nagyon felemelő érzés volt mindannyiunk számára. Köszönjük a szervezést Jäger Judit és Csizmár Enikő tanárnőknek!

A koncert után a környékbeli atyákkal karácsonyi ünnepi tanári vacsorán vettünk részt, technikai dolgozóinkkal együtt. Ezen több kolléga is fellépett: Jäger Judit, Kiss Attila és Kovács Ákos. A karácsonyi projekthónapot végül iskolamisével, osztálykarácsonyokkal és kántálással zártuk, meghitt hangulatban.

Köszönettel tartozunk Dr. Harmai Gábor, Faragó András, Udvardy Tamás, Király Attila és Szláby Tibor atyáknak, amiért megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és nagyon sokat segítettek a lelki felkészülésben. Köszönjük az igazgatóhelyetteseknek a szervezés és előkészítés munkáját, az osztályfőnököknek a közreműködést. Hálásak vagyunk minden kollégának, különösen V. Péter Mária művésztanárnak, Diószeginé Szoboszlai Gyöngyinek, Pékné Borbély Katalinnak, Magyarkuti Virágnak és Gorácz Józsefnek. Köszönetünket fejezzük ki Csüllög Károly iskolai SzMK-vezetőnek a hangosításért, és Ádám Csabának a videofelvételekért. Köszönjük a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola egész szülői munkaközösségének a karácsonyi képeslapot, amelyet az iskola tanárainak és dolgozóinak ajándékoztak, megköszönve áldozatos munkájukat.

Kívánom, hogy minden ember szívét a Megváltó érkezésének öröme töltse el ezen az ünnepen.

Szeretettel:

Kuti Margit igazgató