Egy szép szeptemberi hétfői napon a reggeli áhítat keretében iskolánkba ünnepélyesen behozta az Oltáriszentséget Babos Áron atya. A gyerekek sorfala között, mely az udvarról egészen az iskolai kápolnáig tartott, vonult be az Úr és Király az iskolánk kápolnájába, miközben a gyerekek énekkel köszöntötték az Úr Jézust.

Nagy kincs az, hogy szentségi kápolnánk van: ez iskolánk szíve-középpontja, ahol valóságosan jelen van az Élő Úr! Az iskolai kápolnában minden nap vár az Úr Jézus: gyerekek, tanárok, akár szülők is bejöhetnek nyugodtan imádkozni, elcsendesülni, hálát adni, erőt kérni.

A tanév folyamán szeretnénk tanári szentségimádásokat, illetve a szülőkkel való közös imaalkalmakat is teremteni, közösen imádkozva a ránkbízottakért. Hittan órák keretében is tervezzük, hogy minden osztály félévente legalább egyszer vegyen részt az életkori sajátosságokat figyelembe véve, rövid szentségimádáson.

Kiss Attila