2022. október 18-án iskolánk ötödjére kapcsolódott be az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű, világméretű imakezdeményezésbe, melyen Eredics Gergő atya is részt vett. Tanulóink az iskolai kápolnából imádkozták elő a rózsafüzért a hangosbemondón keresztül, az osztályok a tantermükben, egy vetített képes összeállítás segítségével imádkozták és elmélkedték végig a fájdalmas rózsafüzér titkait. A hagyomány alapján ezen a napon tettek ígéretet Gergő atya vezetésével az iskolai Gyermekrózsafüzér Társulat Tagjai, hogy naponta elmondanak legalább egy tized rózsafüzért a tanév folyamán, illetve az iskolai napi rózsafüzér imádságba is igyekeznek bekapcsolódni. Gergő atya a gyermekek örömére megáldotta a rózsafüzér társulat jelvényeit, valamint a rózsafüzéreket. Nagy öröm, hogy ebben a tanévben nyolcvankét diák vesz részt a Társulatban. Idén újdonságként kibővítettük a Társulatot: tanárok, szülők, hozzátartozók is tagjai lehetnek, így velük együtt száz fős a tagság. A harmadik szünetben minden nap imádkozzuk a gyerekekkel, tanárokkal a rózsafüzért kápolnánkban, idén az első tanítási óra előtt az arra vállalkozó tanárok is elmondanak egy tized rózsafüzért. Szeretnénk a Szűzanya tiszteletét megélni iskolánkban, bízunk Égi Édesanyánk hatalmas közbenjáró erejében, hogy Őrá bízhatjuk magunk és mások gondjait-bajait.

Köszönjük Kiss Attila hitéleti munkaközösség-vezetőnek, hogy megszervezte ezt az összefogást, és már évek óta állhatatosan vezeti a Rózsafüzér Társulatot, a szülőkkel és hozzátartozókkal száz főre bővítve létszámát.