Az első félévben iskolánkban (annak udvarán vagy a sportcsarnokban) illetve a Főplébánián havi rendszerességgel iskolamisék vannak. Ezeket a Főplébániáról, illetve más plébániáról érkező atyák tartják. A gyerekek aktívan bekapcsolódnak a szentmiséken a szolgálatokba: a felolvasásba, a ministrálásba, valamint énekkarosként az éneklésbe.

A korábbi évekhez képest idén az is újdonság, hogy az osztálymisék vasárnaponként a Főplébánián, a 9 órai szentmisék keretében vannak megtartva. Így kapcsolódik az iskola a Főplébánia vasárnapi közösségéhez. Ezeken a szentmiséken a gyerekek az áldozati adományok felvitelében is szerepet kapnak. Az adventi hétköznapokon az Ibolya utcai kápolnában roráte szentmiséken örömmel és aktívan vesznek részt a tanulók: ők olvassák föl az olvasmányt és a könyörgéseket.