Az érdemjegy a félév során kapott, számmal kifejezett értékelési forma. Ezek átlaga az osztályzat.

Az osztályzat az a számszerűsített értékelési forma, ami a bizonyítványba kerül. Teljes évi munkát értékel. Minden, naplóba beírt érdemjegy egy érték.(kivétel a témazáró, lásd alább)

Az osztályzat megállapítása:

Első évfolyam és a második évfolyam első félévének szöveges minősítése:

 • 0 – 49 % – nem felelt meg
 • 50 – 59 % – fejlesztésre szorul
 • 60 – 74 % – megfelelt
 • 75 – 89 % – jól megfelelt
 • 90 – 100 % – kiválóan megfelelt

2. évfolyam:

 • 1,80-tól elégséges
 • 2,75-től közepes
 • 3,75-től jó
 • 4,75-től jeles

3 – 8. évfolyam:

 • 1,80-tól elégséges
 • 2,65-től közepes
 • 3,65-től jó
 • 4,65-től jeles

Az alábbi átlag értékek között az osztályzat tanári döntés alapján, az érdemjegyek éves alakulásának figyelembe vételével határozható meg:

 • 2,56-2,65
 • 3,56-3,65
 • 4,56-4,65

Ez 1 tizednyi tanári szabadság a döntési lehetőségben.

A továbbhaladás feltétele a Helyi Tantervben tantárgyanként meghatározott minimumkövetelmény teljesítése.

Témazárók értékelése:

 • 0 – 39 % – elégtelen(1)
 • 40- 59 % – elégséges (2)
 • 60 – 74 % – közepes (3)
 • 75 – 89 % – jó (4)
 • 90 % – 100 % – jeles (5)

A témazárók egy tanítási egység lezárását jelentik.

A nem megírt témazárókat pótolni kell.

A felső tagozaton évente 1 tantárgyból 1 témazárót lehet javítani. Az osztályzat megállapításakor a javított jegy számít.

A témazáró érdemjegyét a naplóba pirossal kell írni. Ezt minden évfolyamon így alkalmazzuk.

A témazáró az osztályzat megállapításakor két (azonos) jegynek számít.