Beköszöntő információs újság

A Beköszöntő iskolánk információs újságja, amely eligazít az év eseményeiben, fontos dátumaiban.

Letölthető formátum:   

A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új, a 25. tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett támogatását iskolánk iránt. Hadd legyen ez az iskola egy sziget, bástya, ahol az egyre inkább fogyasztóközpontúvá váló társadalom romboló hatását kiküszöbölve, az egymásért élés keresztény elveit megerősítve neveljük a ránk bízott gyermekeket. Ezt az iskolát erre a fő célra alapította az Egyházközség 25 évvel ezelőtt. Az intézmény nagyon jól felszerelt és kiváló tanulmányi eredményeket produkált az elmúlt években. A tudatos, keresztény életvitel megtanítására és megélésére törekszünk, ami az iskola és a család közös ügye.

Milyen jó tanácsot lehet adni a tanuláshoz? Amit a napi kezdő imádságban mondunk:”adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást, ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Téged, személy szerint egy nagy feladatra, amit csak Te tudsz elvégezni. Egyedi és megismételhetetlen vagy a világon, soha nem volt és nem lesz pontosan olyan ember a földön, mint Te. A Mennyei Atyának mindenkivel, személyesen terve van. Ezért kapod a lehetőségeidet, képességeidet, hogy minél többet használj fel belőlük. Ha valamit kihagysz, elhanyagolsz, vagy nem teszel meg, az örökre kimarad a világ történetéből. Ehhez kell a szorgalom és a kitartás, ami a Szentlélek ajándéka.

Kedves Szülők! Amikor gyermekünk elindul az iskolába, mindnyájan azt szeretnénk, hogy a legjobb nevelésben, a legszínvonalasabb oktatásban részesüljön. Ehhez azonban nagyon sok erőfeszítésre, kitartó munkára, kudarctűrő-képességre, újrakezdésre van szükség a gyermek részéről is. Ne gondoljuk, hogy ezek nélkül egyenes jellemű, erős akaratú, szilárd hitű, jól képzett nagy-gyerekeink lesznek! Vagyis ne mentsék fel az erőfeszítés, kitartó munka alól! Az az ismeretszerzés, ami nem terheli meg az agyat, nem fejleszt, vagyis a gyerek manipulálhatóvá válik. A „felnövekedés” nehéz és fájdalmas, de csak ennek van eredménye. A katolikus kerettanterv biztosítékot ad arra, hogy nézeteinkkel ellentétes hatások ne kerüljenek az oktatatás-nevelés során az iskolába. Örömmel és nagy várakozással nézünk elébe a változó oktatáspolitikának. Nagyon sok anyagi ráfordítással megszépült az iskolánk. Vigyázzunk rá!  A nevelő-oktató munka segítésére működik iskolánkban a Sonnevend Gyula alapítvány. Célja: a segítségre szorulók anyagi támogatása kirándulások, táborozások alkalmával, a néptánc oktatás finanszírozása, tanulmányi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Kérjük, hogy anyagi lehetőségükhöz képest, támogassák az Alapítványt. Reméljük, hogy összefogással, a Gondviselésbe vetett hitünk által ez a tanév is nyugodt, sikeres, örömteli lesz. Ne felejtsük el, küldetésünk van, a Mennyei Atya munkára hívott! Teljesítsük a kötelezettségünket jókedvvel, örömmel!

Szabóné Farkas Éva

Igazgató

A tantestület tagjai a 2017-2018. tanévben

Az iskola lelki vezetője: Tampu Ababei József plébános

Szabóné Farkas Éva Igazgató, 8. a földrajz
Szarvas Attila Igazgatóhelyettes, 7. b of. test.nev. rendszergazda
Árvai Antónia 3. b tanító
Bakos Anna 8. a ofő.,Angol, hittan
Bánki Gábor 6. a ofő. Ének-zene, tanulószoba, énekkar, BECS
Bokor Zsuzsa 6. évf. term. ism. 7. évf. biológia, tanulószoba
Bús Anikó 1. b oszt. Tanító
Czétényiné Bodó Katalin könyvtár,8. a magyar, hittan
Csányi Katalin tanító, 4. évf. napközi
Dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi 1. a tanító, alsó reál mk. vez. BECS
Deszpot Andrea . Magyar, történelem, tanulószoba
Fábián Nagy Andrea 2. a tanító
Fazekasné Vízkelety Klára 4. a tanító. Alsós énekkar
Gorácz József néptánc
H. Ágnes nővér 8. évf. hittan
Kiss Attila Hittan, foci szakkör (alsó tag.)
Józsa Bea tanulószoba 5. b
Kistelekiné Makay Ilona  Magyar, színjátszó szakkör,
Komáromi Dániel 7. c ofő.,testnevelés, sportkörök, test. nev mk. vez.
Kovácsné Márton Hajnalka 5. b of, magyar, történelem
Adrienn nővér és Michel nővér 5. évf. hittan
Ledneczki Ágnes 7. a, c. hittan
Lejtényi Emánuel káplán atya áhítat, osztálymisék alsó tag.
Mákné Karika Tímea 7. a of. Matematika, kémia, reál mk. vez. BECS
Mózer Zoltánné, Katalin napközi 2. b
Nagy Andrea 1. a tanító
Moravcsik Kinga 1. b tanító
Nagy Zsófia Réka  5. a of. testnevelés, sportkörök
Nyáry- Kiss Zsuzsa 3. b. tanító, alsós mk. vez.
Orbay Csaba testnevelés, sportkörök
Orsolya Jánosné, Edit Matematika, rajz, tanulószoba
Papp Dolli 3. a tanító, BECS vezető
Pékné Borbély Katalin Fejlesztő pedagógus
Reiner Éva 3. a tanító, matematika 5. évf.
Reszeginé Erdélyi Beáta 2. b oszt. Tanító, magyar tantárgygondozó KAPI, BECS
Rödönyi Zoltán Biológia, földrajz, természetismeret, természetbúvár szakkör
Rujp Veronika  matematika, 7-8. évf. fizika
Taigiszerné Vízkelety Judit Magyar, angol, ofő. mk. vez. BECS
Tolnai Szilvia 4. b tanító
Tóth Marianna informatika
Urbin Judit 2. a tanító
Vázsonyi Mónika 8. b ofő. német
Vénusz Edina 6. a of. német-angol nyelv
Wagner Erzsébet tanulószoba, napközi

A Jubileumi Bizottság tagjai:

Bánki Gábor

Kistelekiné Makay Ilona, vezető

Dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi

Nyáry-Kiss Zsuzsa

Orsolya Jánosné

Rujp Veronika

Pedagógusaink a délutáni időben korrepetálást, tehetséggondozást, előkészítő foglalkozást, szakköröket, sportkört, énekkart, egyéni fejlesztést és egyéb foglalkozásokat végeznek.

Iskolánk adminisztratív és technikai dolgozói:

Ledneczkiné Iván Ildikó Teodóra gazdasági előadó
Ledneczki Lilla iskolatitkár
Fazekas Péter gondnok, karbantartó, fűtő, kertész
Fazekas Balázs portás, kertész
Szigetvári Gyuláné, Erzsike portás, takarító
Barna Béláné, Julika konyhai dolgozó
Szmeretzky Sándor Józsefné, Olga konyhai dolgozó
Bürgéné Kun Borbála konyhai dolgozó
Kneidl Jánosné, Lívia takarító
Tóth Mártonné, Éva takarító

2017-2018.

1. félév

Dátum Esemény Felelős
Augusztus
24.cs. Alakuló értekezlet 8 óra ig.
29. k.. pótvizsga (1 tan. 6.c) matematika tanárok, 7. c of.
31. cs. tanévnyitó értekezlet ig.
szülői értekezlet 1. évf. 17 óra elsős ofk
munkaterv egyeztetés plébános atyával ig. igh.
Szeptember
1.       p. Veni Sancte, 8:30 Főplébánia ig.
1. p. 18 óra Veni Sancte pedagógusoknak, Bazilika ig.
5. k. Szülői Választmány 16:30 ig. BECS
8. p. Osztálymise: 1. évf. ofök.   iskolai kápolna
11. h. Alsós és 5. évf. szülői értekezletek;
11. h. Osztálymisék:5. évf. ofk.   iskolai kápolna
12.k. felsős szülői értekezletek
14-15. Ásványkiállítás, eladások Rödönyi  Zoltán
15. p. Osztálymise: 2. évf. ofk.   iskolai kápolna
18. h Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határidő Reiner Éva
18. h Osztálymisék: 6. évf. ofk.  iskolai kápolna
22. p. Suli-buli felső tag. Bánki Gábor, felsős ofk.
22. p. Osztálymise: 3. évf. ofk.   iskolai kápolna
25. h. Osztálymisék: 7. évf. ofk.   iskolai kápolna
28. cs. Intézményi tanfelügyelet ig. igh.BECS
29. p. Magyar népmese napja, alsó tag. Tolnai Szilvia, Nyáry-Kiss Zsuzsa
29. p Osztálymise: 4. évf. ofk.  iskolai kápolna
Október
1.(vas.) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny nevezési határidő Fazekasné V. Klára
2-6. hét KIR Statisztika ! ig. ofők
3. k Zenei Világnap Bánki Gábor, Fazekasné V. Klára
6. p.

Aradi vértanúk; Nemzeti gyásznap, Isk, ünnepély

egyenruha!

Kovácsné Márton Hajnalka,

6. évf.

9. h. Osztálymisék: 8. évf. ofk.  iskolai kápolna
11. sz. Szülők Akadémiája: Nényei Gáborné: Családi életre nevelés, előadás  17 órától Deszpot Andrea
10-11-12. k.- sz-cs. egyéni fényképezés Nyáry-Kiss Zsuzsa
13-ig DIFER-mérés 1. évf. Pékné Borbély Katalin
13. p.

Iskolai zarándoklat: Fatimai jelenés 100. évf. Soroksár, felső tagozat;

alsó tagozat: 7:30 iskolamise és gyalogos zarándoklat vissza

ig. ofk
13.p iskolamise: alsó tag. Főplébánia, zarándoklat alsós ofk.
13. p. Bolyai Mat. csapatverseny megyei fordulója

Reiner Éva alsó tag.

Mákné Karika Tímea, felső tag

16-20. papírgyűjtés mérés: testnevelők
16. Első oszt. bemeneti mérésének megbeszélése óvónőkkel Pékné B. Katalin
20. p. Október 23. isk. ünnepély , egyenruha! Kistelekiné Makay Ilona
20. p. Napközis játékdélután napközis mk.
23. h. szünet
24. k. 1-2. évf. fogadóóra ofk.
25. sz 3-4. évf. fogadóóra ofk.
26. cs. Nagycsoportos óvodások látogatása
27. (26.) DIFER jelentés Pékné Borbély Katalin
27-6. p-h. Őszi szünet: utolsó nap 26.cs.; első nap: nov. 6 h.
27-31 Tantestületi erdélyi kirándulás. lelkigyakorlat Szarvas Attila
27. p. Tanári lelkigyakorlat tanítás nélküli munkanap (1.)
November
6. h. Karácsonyi ajándékdobozok meghirdetése ig. , ofők.
6. h. Osztálymisék: 5. évf. ofk.  iskolai kápolna
10. p. Osztálymise: 2. évf. ofk.  iskolai kápolna
10. p. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti forduló 14:30
10. p.17 órától Márton-napi táncház, alsó t. Nyáry-Kiss Zsuzsa, Diószeginé Sz. Gyöngyi
10. p. Napközis játékdélután
13. h. Osztálymisék: 6. évf. ofk.  iskolai kápolna
13. h. KAPI bemutató órák 2. b és 3. b oszt. Reszeginé E. Beáta, Nyáry-Kiss Zsuzsa
14. k. Felsős fogadóórák; bejelentkezés a honlapon Szarvas Attila
14. k. Nyílt nap: 1-2. évf 1-2. ofők
17. p. Osztálymisék: 3. évf. ofk.  iskolai kápolna
16. cs. Nyílt nap : 3-4. évf 3-4. ofők
20. h. Osztálymisék: 7. évf. ofk.  iskolai kápolna
21. k. Zrínyi Ilona Matematika verseny nevezési határidő Nyáry-Kiss Zsuzsa
24. p. Egyházmegyei Angol- Német verseny (tanítás van) nyelvszakosok
30. cs. Óvodások adventi foglalkozása Fazekasné V. Klára, Tolnai Szilvia
December
2. szombat Adventi gyertyagyújtás 16 óra Főplébánia ig. és atyák
4-5.h-k. Nyílt nap felső tagozat
6. sz. Mikulás-várás Kistelekiné M. Ilona
12. k. Iskolai karácsonyi gyóntatás
14. cs. Betlehemezés a katolikus óvodában Taigiszerné V. Judit
Szép füzet verseny
19. k. Adventi koncert, Főplébánia Bánki Gábor, Fazekasné V. Klára
19. k. Adventi készület tanároknak
20. sz.

Adventi készület, iskolamise: 8:30, Főplébánia

Betlehemezés

Taigiszerné V. Judit, 5.a
21. cs. Nevelési értekezlet Tanítás nélküli munkanap (2.)
22-2 Téli szünet: utolsó nap: 20. sz; első nap: jan. 3. sz.
22. p. Egyházmegyei angol-német verseny Tanítás nélküli munkanap (3.)
9. v. 16. Adventi kirándulás, Ausztria Vázsonyi Mónika, Vénusz Edina
Január
3, sz. első tanítási nap
8. h Vízkereszti áldás; nincs áhítat!
10. sz. 8. évf. szülői – felvételi tájékoztató 17 óra
12. p. Szülők bálja  Szülők
20. szombat A központi felvételi írása 8. évf.
22-25.h-cs. Alsós farsang osztályonként ofk.
22. h. A Magyar Kultúra Napja: a Himnusz közös szavalása Deszpot Andrea
25. cs. Osztályozó értekezlet ig. ofk
26. p. Első félév vége
30. p. Leendő elsős tanítók látogatása a katolikus óvodában. ig.
31. sz. Félévi értesítők kiosztása

2. félév

Február
2. p. Felsős farsang ofők
6. k. Felsős szülői értekezletek 17 óra ofők
 7-12. sze-h.  Téli Ágasvári tábor  Komáromi Dániel
5. h. alsós szülői értekezletek, ofők
12. h. Pályaorientációs nap Tanítás nélküli munkanap (4.)
16 és 23. p.. Iskolakóstolgató leendő elsős tanítók vezetésével
13. k.. Félévi értekezlet (du.) Húshagyó kedd munkatársak összejövetele ig.
14. sz. Hamvazószerda; iskolamise, 8:30 Főplébánia ig. és atyák
19. h Tartós élelmiszergyűjtés beindítása
20. k. iskolai gyóntatás előzetes jelentkezés!
23. p. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Deszpot Andrea, 8. évf.
Hevessy György országos kémia verseny Mákné Karika Tímea
Kerületi Fizikaverseny Rujp Veronika
Zrínyi egyéni matematika verseny Mákné Karika Tímea
Március
2. p. Egyházmegyei Matematika verseny

Mákné Karika Tímea

tanítás nélküli munkanap (5.)

10. szombat Lelki nap tanulóknak hitoktatók
14. sz. Március 15. ünnepély; egyenruha! Deszpot Andrea 7. b
16. p Pihenőnap!
19-20.h-k. Első osztályosok beiratkozása ig. iskolatitkár
19-23. Sportcsarnok avatása egyeztetés alatt!
26. h Alsós fogadóórák: 1-2. évf. ofők.
27. k. Alsós fogadóórák: 3-4. évf. ofők.
27. k. Felsős fogadóórák, bejelentkezés a honlapon Szarvas Attila
29-4. cs-k. Tavaszi szünet, utolsó nap: 28. szerda, első nap:4. szerda
Április
kerületi alsós nyelvtan verseny
11. sz Költészet napja Deszpot Andrea, Kovácsné M. Hajnalka
16-21. Jubileumi Hét „Bizottság”
16.h. Diákhangverseny Bánki Gábor
21. szo. Családi streetball bajnokság, délelőtt Testnevelők
21. szombat

munkanap, Jubileumi Est,

Sportcsarnok hivatalos avatása,

Jubileumi Évkönyv bemutatása

ig. Bizottság

 

Jubileumi hét: 6-21.

27. p. EKIF Egyházmegyei Konferencia Tanítás nélküli munkanap (6.)
30. p Pihenőnap
Május
7. h Alsós szülői értekezlet, anyák napja alsós ofök.
8. k. Felsős szülői értekezletek felsős ofk.
A gyulai Karácsonyi János Kat. Isk.  országos természetismereti versenye kiírás alatt!
Nagymaros
16. sz. Idegen nyelvi országos mérés 6. és 8. évf. nyelvszakosok
21. h Pünkösdhétfő
23. sz. Országos kompetencia mérés 6. és 8. évf. Mákné Karika Tímea
25. p Évzáró suli-buli Bánki Gábor, ofők.
Június
4. h. Nemzeti összetartozás napja ig.
  7-8. cs-p. Tanulmányi osztálykirándulások ofők
12. k. osztályozó értekezletek ig. igh.
14. cs. Sportnap testnevelők
14. cs Nyolcadikosok bankettje 8.-os ofk. szülök
15.p. Ballagás 7-es ofk.
20. sz. Te Deum, 16 óra Főplébánia ig.
25. h Év végi értekezlet ig
26. k. Tantestületi kirándulás ig.
21. cs. Te Deum pedagógusoknak

A 2017-2018. tanév rendje

Veni Sancte Szept. 1. péntek, Főplébánia
Őszi szünet Őszi szünet: utolsó nap okt. 26. cs.; első nap: nov. 6 h.
Adventi gyertyagyújtás dec. 2. szombat! Főplébánia, 16 óra, Főplébánia; családokkal!
Téli szünet utolsó nap: dec. 20. sz; első nap: jan. 3. sz.
Az első félév vége Január26.
Ellenőrzők kiadása febr. 2-ig
lelkigyakorlatos napok pedagógusoknak okt. 27.
Tavaszi szünet márc.29-ápr.4. cs-sz, utolsó nap: 28. szerda, első nap:4. szerda
lelkigyakorlat tanulóknak március 10. szombat
Ballagás Június 15. péntek 15 óra
Te Deum Június 20. szerda,16 óra Főplébánia

Tanítás nélküli munkanapok

Tanári lelkigyakorlat október 27.
félévi nevelési értekezlet december 21.
Egyházmegyei angol-német verseny december 22.
Pályaorientációs nap február 2.
Egyházmegyei matematika verseny március 2.
EKIF konferencia április 27.

Munkaszüneti napok munkarendje:

 2018. március 10. (március 16. helyett), április 21. (április30. helyett) szombati napon van tanítás, iskolai program.

A csengetési rend változása:

2×15 perces szünet

1×10 perces szünet

2×20 perces szünet

1×10 perces szünet

Az órák:

 8:00-8:45

9:00-9:45

10:00-10:45

10:55-11:40

12:00-12:45

13:05-13:50

14:00-14:45

Szülői értekezletek

Alsó tagozat

 

 

Első osztály

Leendő elsős

Szept.11.

febr. 5.

Máj.7.

aug. 31.

május

Felső tagozat

Szept. 12.

febr. 7.

Máj. 8.

8. évfolyam

Beiskolázás

december

Fogadóórák

Alsó tagozat,

okt. 24. 1-2. évf.

okt. 25. 3-4 évf.

márc. 26. 1-2. évf.

márc.27.3-4. évf.

Felső tagozat

Nov. 14.

márc. 27.

Nyílt napok 

1. és 2. évfolyam Nov. 14.
3. és 4. évfolyam Nov. 16.
Felső tagozat dec. 4-5..
Leendő első osztályosok

Iskolamisék

Szeptember 1. péntek Veni Sancte 8:30 óra;  Tampu Ababei József atya
Október 13. péntek

Fatimai-jelenés 100. évf. zarándoklat Soroksárra a felső tagozattal,

alsó tagozatnak 7: 30 Főplébánia, gyalogos zarándoklat vissza

December 2. szombat Adventi Gyertyagyújtás 16 óra, Főplébánia; Király Attila atya
December 20. szerda Karácsony 8:30 óra; Főplébánia, Dr. Gábor Elemér atya
Február 14.  szerda Hamvazószerda 8:30 óra; Főplébánia; Mahi atya
Június. 20. szerda Te Deum, 16 óra Lejtényi Emánuel atya

A decemberi Rorátékon egy osztály két alkalommal vesz részt az Ibolya utcai kápolnában.

A felső tagozatnak ezen túl hétfőn, az alsó tagozatnak pénteken reggel van áhítat. 7: 20-ra kell érkezni.

Az osztálymisék 7:15-órakor kezdődnek az iskolai kápolnában.

Iskolai ünnepélyek

Zenei Világnap okt. 3.
Október 6. Nemzeti gyásznap; egyenruha! Okt. 6.
Okt. 23. Forradalom ünnepe; egyenruha! Okt. 20.
Mikulás-várás Dec. 6.
Tanári adventi készület Dec. 19.
Diák adventi készület; egyenruha! Dec. 20.
Vízkereszti áldás, házszentelés Jan. 6
Szülők Farsangi Bálja jan. 26..
Magyar Kultúra napja Jan. 20.
Farsang, alsó tag. Jan 22-25.
Farsang, felső tag. Febr.9.
a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 23.
Nemzeti ünnep; egyenruha! Márc. 14.
Sportcsarnok avatása

Márc. 19-23.

egyeztetés alatt!

A Költészet napja Ápr. 11.
Jubileumi Hét Ápr. 16-21
Diákhangverseny Ápr.16.
Nemzeti Összetartozás Napja Jún. 4.

 Egyéb programok

Iskolánk megalakulásának 25. évét ünnepli. A Jubileumi programok többsége az április 16-21-i héten kerülnek megrendezésre. Kérjük a családok részvételét a rendezvényeken! 

Az osztálymisék II. félévi időpontjai szervezés alatt állnak. A beosztásról az osztályfőnökök adnak időben tájékoztatást.

Osztályszinten szerveződnek még kirándulások, színház, mozi, állatkerti látogatások. Ezekről kellő időben tájékoztatást nyújtunk.

Fakultatív programok

Téli ágasvári tábor, 6 nap: február 1-6-ig; 20 000 Ft

Nyári ágasvári tábor 8 nap: Július eleje: 25 000 Ft; a két táborra lehetséges alapítványi támogatást is kérni.

Alsós nyári táborok (ott alvós) és napközis táborok (iskolában, programmal), foci táborok igény szerint, szervezés alatt.

Őszi Mindszenty-zarándoklat, Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, Élő Rózsafüzér zarándoklat

 Iskolánkban rendezett kerületi és Egyházmegyei versenyek

  • Egyházmegyei angol és német verseny:
  • Egyházmegyei matematika:
  • Kerületi streetball-bajnokság

Papírgyűjtés

Október 16-20-ig.

Ebédbefizetések

A web-es felületen történik. A kedvezményre vonatkozó igazolásokat ezután is a gazdasági irodában kell leadni. Csak ez után történhet meg a kedvezmény beállítása a fizetési felületen. Visszamenőleg nem tudjuk a kedvezményt érvényesíttetni.

Mérés

Az első osztályosok diagnosztikus mérése december 15-ig történik (országos). 2018. május 23-án a 6. 8. osztályos tanulók országos mérése zajlik olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás alapkészségek meglétét vizsgálva. Országos nyelvi mérés angol és német nyelvből: 2018. május 16. szerda.  Év végén matematikai alapműveletek végzésének mérése zajlik a felső tagozaton. A tanulók fizikai állapotának mérése 2018. április 1 és május 23. között.

Talált tárgyak

A talált ruhák, cipők az aulában megtekinthetők és elvihetők minden pénteken 16 óráig. Ez időpont után itt maradt ruhákat a szeretetszolgálatnak adjuk át.(Raktározásra nincs hely, tűzrendészetileg szabálytalan!)

Oltási rend

Az iskolaorvos, Dr. Sinkovicz Katalin által végzett oltások:

6. évf.

szeptember: DI-TE oltás (diftéria-tetanusz; szamárköhögés már nincs)

Október. MMR (Priorix: kanyaró- mumpsz-rubeola)

7.és 8. évf.

szeptember és május: Engerix; Hepatitis B (fertőző májgyulladás)

7.évf. (12 éves lányok)

méhnyakrák elleni védőoltás

Aki Tetanuszt kapott nemrég, a DI-Te oltást nem kaphatja meg, csak fél év leteltével! Igazolni kell!

Az oltási könyveket mindenkinek be kell küldeni!

Iskola fogorvos: Dr. Fehér Andrea 

Iskolánk adatai:

 Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41.

Tel.: 290-63-69

Igazgató, fax: 291-44-14

Gazdasági iroda: 291-47-75

E-mail: iskola@sztlorinc.hu

Honlap: www.sztlorinc.hu

Ebédbefizetés: www.honettsuli.hu/rendeles

Sonnevend Gyula Alapítvány adószáma: 18045996-1-43

Igazgató: Szabóné Farkas Éva