„Szárnyad oltalmában keresek védelmet, amíg a veszedelem el nem vonul.”
(Zsolt, 57, 2)

 

Kedves Szülők, Kollégák és Diákok!

 

Tavaly ilyenkor, nagyböjt idején imakört szerveztünk, Isten segítségét kérve a nehéz járványhelyzetben. Iskolánk rózsfüzér társulata az idei tanév eleje óta rendületlenül működik. Kérjük, csatlakozzon minél több család és kolléga, imádkozzunk a betegség terjedésének elkerüléséért!

Kérjük, hogy az imaalkalmak a következő módon épüljenek föl:

– minden este 20:00 órakor legyen együtt a család

– közös családi gyertyagyújtás

– egy tized rózsafüzér
titok Nagypéntekig: „akit érettünk keresztre feszítettek”
titok Nagyszombat estétől: „aki a halálból feltámadt”

– az imaalkalom zárása Ferenc pápa felajánló imája legyen, amelyben a Szűz Anya oltalmát kérjük:

„Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!”

 

Az imáról a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján legörgetve olvashatnak bővebben:

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/imadkozzunk-egyutt-jarvany-megszuneseert

 

Szeretettel:

 

Kuti Margit

igazgató