Iskolánk gyermek rózsafüzér társulata eddig is állhatatosan imádkozott, diákok és tanárok rendszeresen csatlakoztak hozzá. Működését kibővítve, a jelenlegi nehéz helyzetben mindannyian az ima hatalmas megtartó, gyógyító erejét hívjuk segítségül, minden este 20:00 órakor közös családi imára hívjuk iskolánk családjait és tanárait.

 

Kérjük, hogy az imaalkalom a következő módon épüljön föl:

– közös családi gyertyagyújtás

– egy tized rózsafüzér
titok Nagypéntekig: „akit érettünk keresztre feszítettek”
titok Nagyszombat estétől: „aki a halálból feltámadt”

– az imaalkalmat Erdő Péter bíboros atya járvány idejére írt imádságával zárjuk:

„Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.”

 

Ha valaki szeretne, jelezzen vissza fényképpel vagy írásos beszámolóval, örökítse meg a család esti imádságát, mi majd egy gyűjteményben kitesszük az iskola honlapjára. Szeretettel várjuk a visszajelzéseket!

 

Vezetőség