„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.”
(Jn, 13, 16-17)

Hamvazószerdán a Pestszentlőrinci Főplébánián iskolamisével kezdte meg iskolánk a nagyböjti szent negyven napi időszakot. A lelki felkészülést szolgálták a felsős tanulóknak szóló lelki napok is, amelyeket a Jézus Szíve Nővérek tartottak, akik hittant is tanítanak iskolánkban. A húsvéti szentgyónás elvégzésére is lehetőségük volt diákjainknak: Dr. Udvardy Tamás, Mahimai Raj Anthony és Dr. Harmai Gábor atya gyóntatott iskolánkban. A néphagyományokat is sikerült megélnünk iskolai szinten: dráma és színházórán az ötödik évfolyamos fiúk locsolóverseket, a lányok köszönőverseket tanultak, sőt a tojásfestés rejtelmeibe is betekinthettek.

„A Szent Lőrinc iskolában a felsősöknek tartottuk a lelkinapokat, aminek a témája a magvető történetén keresztül a Szentírás segítségével való imádság volt. Megtanítottuk a gyerekeket ennek lépéseire, valamint hogy hogyan lehet Szent Ignác-i stílusban, a képzeletünkkel imádkozni. Több csendes időt is adtunk a résztvevőknek, hogy megtapasztalhassák az imádság ízét, és utána csoportokban megoszthatták az imáik gyümölcseit. Mind az ötödikesek, mind a nagyobbak képesek voltak a saját korosztályuknak megfelelően időt tölteni az Úrral. A nap vége felé volt egy alkotó szakasz, amikor a gyerekek a témával kapcsolatosan kézműveskedhettek. Az atyáknak hála, minden lelki napot szentmisével indítottunk vagy zártunk.” – így összegezte a tanulói lelki napokat Adrienn nővér.

A lelki felkészülés részeként a nagyböjti péntekeken délutánonként gitáros keresztutat jártunk az iskola udvarán az arra vállalkozó tanulókkal. Szerettük volna ugyanis, hogy ne csak passzív szemlélői, hanem aktív részesei legyenek ennek a jellegzetes nagyböjti imádságnak. Március 22-én (pénteken) Faragó András atya vezetésével megtartottuk első nagy, közös iskolaudvari keresztutunkat az alsó és a felső tagozatosoknak, Kuti Margit igazgató ötlete alapján és szervezésében. Az egyes állomások képeit a tanulók rajzolták meg, és a tanulók olvasták fel az adott állomásokhoz tartozó elmélkedéseket is. Örömmel vitték a keresztet és gyertyát állomásról állomásra. Az udvaron a hangosítást Csüllög Károly szülő, iskolai SzMK-elnök biztosította, Szarvas Attila segítségével. Jäger Judit és Csizmár Enikő tanították be az énekeket a szentmisékre és a keresztútra. Az állomásokat Kiss Attila és Dr. Soósné Varga Mariann állították össze. A diákokat végigkísérték az osztályfőnökök és a kollégák. Mindezek által lelkiekben felkészülve várjuk a megváltás ünnepét. A keresztút képeit, amelyek az aulában is láthatóak, és elmélkedésünket segítik, V. Péter Mária művésztanár alkotókörös tanítványai készítették:

Fülöp Emili (4. a – I. állomás), Magyari Kamilla (6. a – II. állomás), Magyar Kincső (8. a – III. állomás), Papp Angéla (6. b – IV. állomás), Szigeti Hanna (4. a – V. állomás), Rózsa Viktória (6. a – VI. állomás), Harbi Mariam (6. b – VII. állomás), Ruis Orsolya (7. a – VIII. állomás), Gömöry Zorka (6. a – IX. állomás), Bilku Borbála (5. b – X. állomás), Gergely Viktória (7. a – XI. állomás), Nagy Anna (5. b – XII. állomás), Turi Gréta (6. b – XIII. állomás), Ciceu Sára (7. b – XIV. állomás)