Február 14-én, hamvazószerdán reggel a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola közös iskolamisével kezdte a nagyböjtöt a Pestszentlőrinci Főplébánián. Komárominé Kiss Gyöngyi az olvasmányt, Czétényi Katalin a szentleckét olvasta föl, a 4. a osztályos tanulók pedig a könyörgéseket, Zabán Klára felkészítésében. Az áldoztatásban a Jézus Szíve Nővérek voltak segítségünkre. A zenei szolgálat összeállítása Jäger Judit tanárnő nevéhez fűződik, Csizmár Enikő, Garamvölgyi Viola és Sári Franciska tanárnők is részt vettek benne, diákjaink kórusát pedig Bilku Marina tanárnő vezényelte.

„Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel” – hangzott el újra és újra a bűnbánatra való felszólítás Mahi atya és Dr. Harmai Gábor plébános atya részéről, amikor a diákokkal a hamvazkodást végezték. Gábor atya, aki a szentmisét is celebrálta, prédikációjában bemutatta a húsvéti készület három pillérét: az imádságot, a böjtöt és a jótékonyságot. Tanácsokat adott mindannyiunknak, hogyan tudunk bekapcsolódni ezekbe a magunk eszközeivel – szülők, pedagógusok és diákok, mindenki lehetőségeihez mérten, életkorának megfelelően.

A Szent Lőrinc iskolában fontosnak tartjuk a nagyböjtöt, amely a bűnbánatot és a megtisztulást állítja középpontba. Számunkra utat jelent Istenhez, kifejezi az iránta tanúsított szeretetünket és az érte vállalt áldozatunkat. Ennek alapvető részét képezik a jócselekedetek, amelyekre rendszeresen figyelmeztetjük magunkat, buzdítjuk egymást.

Húsvéti készületünk lelkinapokkal, tanúságtételekkel és gyónási alkalmakkal folytatódik, majd keresztút következik, amelynek állomásait V. Péter Mária művésztanárunk alkotókörösei festették.