Kedves Szülők, kedves Kollégák, kedves Tanulóink!

 

Figyelem, friss információk!

A karácsonyi szünetben, az év végén megtörtént a nagytakarítás és a mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítés az egész iskolában, hogy az új évet megfelelően biztonságos környezetben tudjuk megkezdeni.

Továbbra is kérjük, hogy mindenki hozzon magával két darab nejlonzacskóba csomagolt maszkot. Az egyiket hordani kell, a másik maradjon tartalékban, a biztonság érdekében.

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében iskolánk az alábbi eljárásrend szerint működik. Félkövérrel szedve kiemeltük a járványügyi rend legfontosabb információit.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította és az Oktatási Hivatal segítségével valamennyi óvoda, iskola részére eljuttatta a 2020/2021. tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet. Iskolánk járványügyi rendjét ez alapján állítottuk össze, és rendszeresen frissítjük, ezáltal összhangban áll a fenti intézkedési terv mindenkori legfrissebb módosításával.

 

Kérem, az alábbiak betartásával mindannyian járuljunk hozzá a járvány elleni védekezéshez!

 • Megpróbáljuk minimalizálni a nem feltétlenül szükséges családi és baráti találkozásokat is, különösen kímélve az idősebb korosztályt.
 • Elmondjuk gyermekeinknek a helyzet súlyosságát és a rájuk vonatkozó fontos intelmeket.
 • Beteg, koronavírusos tüneteket mutató gyermeket a szülők semmiképp nem engednek iskolába.
 • A koronavírus elsődleges tünetei: láz, nehézlégzés, köhögés, hirtelen szaglás- vagy ízérzésvesztés. További kevésbé specifikus tünetként jelentkezhet: fejfájás, gyengeség, hidegrázás, fáradékonyság, hasmenés, hányás, izomfájdalom.
 • Csak egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja az iskolát.
 • Az osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat és egyéb nagy létszámú iskolán kívüli programokat elhalasztjuk.
 • A tanév során mindenki kötelezően hoz magával két darab nejlonzacskóba csomagolt maszkot. Az egyiket hordani kell, a másik tartalékban marad, a biztonság érdekében.
 • Amíg az időjárás engedi, a testnevelés és a drámaórákat a szabadban tartjuk, ezért mindenki hoz melegítőalsót és melegítőfelsőt.
 • Ügyelünk a hiteles forrásokból való tájékozódásra, az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein követik.
 • Köhögés, tüsszögés a szabályok betartásával történik, könyökhajlatba, esetleg zsebkendőbe, amit azonnal ki kell dobni.
 • Az ügyeket, konzultációkat, fogadóórákat telefonon vagy online intézzük, a szülők személyesen csak nagyon indokolt esetben jönnek be az iskolába, maszkot viselve.
 • Szülői értekezleteket online tartunk, kivéve azokban az osztályokban, ahol indokolt.

 

Hiányzások

 • Kérjük a kedves szülőket, hogy a hiányzást e-mail-ben jelezzék az osztályfőnöknek, röviden írják le, hogy mi a baj, milyen tünetek vannak és mikor kezdődtek.
 • Az a tanuló, pedagógus vagy iskolánk dolgozója, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Hatósági karantént igazolt hiányzásnak kell elfogadni.
 • A koronavírusos hiányzást is igazolt hiányzásnak kell elfogadni.
 • Ha valakinek a családjában vagy iskolán kívüli ismerősi körében van koronavírusos vagy gyanús, az nem jöhet iskolába. E-mail-ben az osztályfőnöknek jelezze ezt. Utólag a rokon vagy ismerős koronavírus-tesztjének másolatával tudja igazolni a hiányzást: a szülő befotózza és e-mail-ben elküldi az igazgato@sztlorinc.hu címre. A benne található adatokat bizalmasan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.
 • Minden egyéb hiányzásra a meglévő szabályozás érvényes.
 • Tömeges hiányzás esetén a hiányzókat a Teams rendszeren keresztül fogjuk tájékoztatni a tananyagról. Kérjük azonban, hogy néhány tanuló hiányzása esetén az osztálytársak egymásnak adják át a leckét, segítsék egymást a megszokott módon.
 • A tanórák Teams-en történő közvetítése szervezési és technikai okok miatt nem minden esetben megoldható.

 

Érkezés

 • Mindenki időben érkezik, 7:50-re.
 • Csak az iskola főkapuján lehet bejönni, tilos használni a kocsibejárókat.
 • Jó idő esetén a főkapunál két pedagógus érintésmentes testhőmérséklet-mérés végez, csak ez után lehet bejönni az udvarra. Rossz idő esetén két pedagógus az első bejárati ajtónál mér, a harmadik pedig a hátsó bejáratnál, akit már megmértek, bemehet az épületbe.
 • A döntés értelmében dolgozó, illetve tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 °C-ot. Ha az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • A reggeli gyülekező helyszíne jó időben az iskolaudvar, rossz időben az aula.
 • A szülők gyermekeiket reggel csak az iskola kapujáig kísérik.
 • A szülők érkezéskor másfél méter távolságot tartanak, kerülik a csoportosulást, és maszkot viselnek.
 • A gyülekezés során az osztályok a számukra kijelölt helyen várják a beengedést.
 • A beengedés az alábbi ajtókon az alábbi sorrendben történik:
 • Az első bejáratnál: 7. b, 8. a, 6. b, 7. a, 6. a, 5. b, 4. a, 2. b, 4. b, 1. b, 1. a, 3. b
 • A hátsó bejáratnál: 8. b, 5. a, 3. a, 2. a
 • A bejáratoknál bejövetelkor vírusölő hatású, szenzoros kézfertőtlenítőket használunk. Ezt a pedagógusok ellenőrzik.

 

A hétindító áhítatok

 • A hétindító áhítatok hétfői napjain 7:35-re kell érkezni.
 • Az áhítatokba az osztályok a saját termükben, hangosbemondón keresztül kapcsolódnak be.
 • Az osztályfőnök gyertyát gyújt.

 

Napközben

 • A tanórák alatt alsó és felső tagozaton a maszk viselése kötelező.
 • Szünetekben a folyosókon az udvarra való érkezésig a maszk viselése iskolánk minden tanulója számára kötelező.
 • Az udvaron a maszk viselése nem kötelező.
 • Minden osztály órái a saját osztálytermében vannak, kivéve az idegennyelvi csoportbontást, az informatika órákat, a testnevelés órákat és a drámaórákat.
 • A diákok kerülik a csoportosulást, a fizikai érintkezést, távolról köszöntik egymást.
 • Napközben a mosdókat, kilincseket, az osztálytermek belsejét és az ebédlőt fertőtlenítik az iskola takarítói.
 • A harmadik és a negyedik óra után mindent el kell pakolni a tantermekben az asztalokról, mert fertőtlenítjük a felületüket.
 • Eddig is volt rendszeres fertőtlenítő takarítás, de mostantól a magas kockázat miatt az egész épületet minden este fokozott körültekintéssel átfertőtlenítik a takarítók.
 • A gyerekek gyakran mosnak kezet, kötelező jelleggel, étkezés előtt kötelező az alapos kézmosás.
 • A mosdókban lévő elektromos kézszárító gépek használata kötelező.
 • A hetesek az eddiginél gyakrabban szellőztetnek.
 • Szünetekben az osztályok az iskolaudvar meghatározott helyein tartózkodnak, kerülik a nagyobb csoportosulást.
 • A megfelelő védőtávolság betartására a mosdókban és öltözőkben való csoportosulás elkerülése érdekében öt perccel korábban fejezzük be a testnevelésórákat.
 • Az ebédlőben a gyermekek által használt evőeszközöket, tányérokat és poharakat megfelelő hatásfokú fertőtlenítővel mosogatjuk.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és fokozott figyelemmel kísérjük egészségi állapotukat.
 • Az énekkart a különböző osztályba járó diákok találkozásának elkerülése érdekében szüneteltetjük.
 • Iskolánk tanulóinak szolfézsórái a Microsoft Teams-en keresztük történnek.
 • A meghirdetett kis létszámú, osztályszinten, elkülönült csoportokban működő szakköreinket megtartjuk, a többit felfüggesztjük.
 • Kérjük és javasoljuk, hogy mérlegelve a kockázatot iskolán kívüli foglalkozásokra, edzésekre és különórákra ne vigyék gyermekeiket. Így tudjuk megállítani a külső helyszínekről behozott fertőzést.
 • Ha napközben rosszullétet, gyengeséget érzékel egy diák, akkor elkülönítjük a társaitól, és értesítjük a szülőt, aki érte jön.

 

Csengetési rend

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk az alapos kézmosásra és kézfertőtlenítésre. Ennek édekében szeptember 2. szerdától új csengetési és ebédelési rend lép életbe, 40 perces órákkal, hosszabb szünetekkel:

 • 8:00-8:40-ig: 1. óra
 • 8:40-8:55-ig: szünet
 • 8:55-9:35-ig: 2. óra
 • 9:35-9:50-ig: szünet
 • 9:50-10:30-ig: 3. óra
 • 10:30-10:45-ig: szünet
 • 10:45-11:25-ig: 4. óra
 • 11:25-11:55-ig: szünet, alsó tagozat ebédelése
 • 11:55-12:35-ig: 5. óra
 • 12:35-13:00-ig: szünet, 7-8. évfolyam ebédelése
 • 13:00-13:40-ig: 6. óra
 • 13:40-14:05-ig: szünet, 5-6. évfolyam ebédelése
 • 13:55-14:35-ig: 7. óra

 

Délután, hazamenetel

 • A szülők a leadott időpont szerint, pontosan érkeznek a gyerekért, maszkot viselve.
 • Délután az iskola külső ajtaján bejönnek, a belső bejárat ablaka előtt megállnak, bemondják gyermekük nevét és osztályát, majd kimennek a külső ajtón, le a lépcsőn, és az udvaron várják meg őt. A csoportosulást ekkor is kerülik.
 • Mindenki igyekszik a tanítás után mihamarabb hazamenni, a szülők gyermeküket hazavinni.
 • Kérjük, aki teheti, a nap végén, órák és ebéd után rögtön menjen haza, a szülők gyermeküket vigyék haza. Nagy segítség volna, ha a gyermekek rossz idő esetén délután kötetlen játékra sem maradnának az iskolában. Ezzel is csökkentjük az egy légtérben töltött időt, és ezzel a vírusveszélyt.

 

Az iskola helyzete

 • Az iskolában rendkívüli szünetet csak az Oktatási Hivatal rendelhet el. Amíg ez nem történik meg, folytatni kell az oktatást.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata alapján az Operatív Törzs dönt. Az iskolavezetésnek nincs döntési jogköre abban, hogy egyes tanulók, osztályok vagy évfolyamok tantermi vagy digitális munkarendben tanuljanak. Az iskolavezetés tehát nem „küldhet karanténba” senkit.
 • Ha egy osztályban koronavírusos vagy gyanús eset fordul elő, az iskola tájékoztatja a a Nemzeti Népegészségügyi Központ területileg illetékes osztályát, amely határozatot hoz az ügyben. Ez alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja a helyzetet, az adott osztályban a digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az esetről az osztályfőnök értesíti osztályának szülőit. Így biztosíthatjuk legjobban diákjaink adatainak védelmét a mostani nehéz helyzetben.
 • Amennyiben digitális munkarendben folytatódik az oktatás, a tavaly sikerrel bevezetett Microsoft Office 365 oktatási környezetet fogjuk használni.

 

Ezekkel az óvintézkedésekkel vigyázunk egymásra és gyermekeinkre.

 

Kuti Margit igazgató