Fazekasné Vízkelety Klára

Fazekasné Vízkelety Klára
Fazekasné Vízkelety Klára
Fazekasné Vízkelety Klára

4.a tanítója
vezeti az alsós énekkart