Idén immár negyedik éve kapcsolódott be iskolánk az „Egymillió gyermek imádkozik a békéért” nemzetközi kezdeményezésbe. A mi imádságunk a Rózsafüzér volt, amelyet október 18-án (hétfőn) délelőtt a Kiss Attila hitoktató által vezetett Rózsafüzér Társulatunk imádkozott elő a kápolnában. Az imádságba a Teams rendszerén keresztül kapcsolódtak be a tantermekben ülő osztályok. Rózsafüzér Társulatunk több mint nyolcvan tagja tett fogadalmat, volt, aki már megújítóként. Kuti Margit igazgató átadta, Farkas Ferenc diakónus atya pedig megáldotta a jelvényeket, rózsafüzéreket és csodás érmeket, majd átadta a diákoknak. Kis ünnepségünkre Eredics Gergő atya is eljött. Alább a fogadalom szövegét idézzük, lejjebb görgetve pedig a képek láthatók.

Atya: Akartok-e az iskolai Rózsafüzér Társulat tagjai lenni?
Gyerekek: Akarunk!
Atya: Vállaljátok-e, hogy minden nap elmondotok egy tized Rózsafüzért?
Gyerekek: Vállaljuk!
Atya: Vállaljátok-e, hogy havonta legalább egyszer részt vesztek az iskolai közös Rózsafüzér imádságon is a kápolnában?
Gyerekek: Vállaljuk!
Atya: Vállajátok-e, hogy életetekkel is példát mutattok, Jézus és Mária jó gyermekeiként viselkedtek?
Gyerekek: Vállaljuk!
Atya: Isten szeretett gyermekei vagytok, Aki meghívott benneteket az imádságra, a jó megcselekvésére. Ő adjon nektek erőt ígéreteitek megtartásához, Mária, Égi Édesanyátok közbenjárásával áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Ámen.