„És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig.” (Mt 28, 20)

Immár harminc éve várja ez a jelmondat mindazokat, akik az ősfás parkon átkelve belépnek a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola csodálatos, kastélyszerű épületének kapuján. E különleges hely történelmi múltra tekint vissza.

A századforduló táján kezdett kialakulni a környéken egy kertvárosi negyed, ahol helyet foglalt a Gyöngyvirág utca 41. szám alatti villa, a Szent József és Szent Lőrinc Otthon, mely a karitatív segítés legnemesebb színhelye volt. Itt működött a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek fiúnevelő-intézete és árvaháza.

A második világháborút követően, az államosítások és a szerzetesrendek feloszlatása (1950) után az iskola állami tulajdonba került, ezután Ságvári utcai Általános Iskolaként működött. A rendszerváltozás (1989) után lehetővé vált az épület újbóli egyházi tulajdonba vétele. A Szent Józsefről nevezett Boldog Mária-Terézia Anya által alapított karmelita nővérek ekkor visszakapott ingatlanjukat örökös használatra a Pestszentlőrinci Főplébánia tulajdonába helyezték. Így kezdhette meg 1993 őszén első tanévét a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, amelyet Dr. Varjú Imre plébános atya alapított.

Az azóta eltelt harminc évről emlékezünk meg a 2022-2023-as tanévben nagyszabású jubileumi ünnepségsorozattal. Ennek nyitórendezvénye volt december 20-án az „Eljöttünk, hogy imádjuk őt…” című karácsonyi képeslap-kiállítás megnyitója. A képeslapok témája idén a napkeleti bölcsek látogatása, ami Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának ünnepi alkalma.

A képeslapokat alkotókörös diákjaink készítették V. Péter Mária művésztanár vezetésével. Ő ennek a karácsonyi projektnek a megálmodója és főszervezője. Ötödik éve tanít iskolánkban, amelynek során folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a nevelő- és az oktatómunkára egyaránt. Határtalan türelme példaértékű, a tanítást hivatásának és egyben örömforrásnak tekinti. Neki köszönhető, hogy iskolánkban magas színvonalú képzőművészeti tevékenység folyik.

A kiállítást zsűrizte és megnyitotta Prof. Dr. Prokopp Mária, Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, fővédnöke Oláh Gábor Péter, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának tanügyi igazgatója. Jelen volt Pázmány Karolina Ágnes módszertant oktató tanár az Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról.

Karácsonyváró bibliai idézet hangzott el Máté evangéliumának második fejezetéből, majd József Attila Betlehemi királyok című versét hallhattuk. Felcsíki néptáncokat, adventi népszokásokat, regölést és lucázást mutattak be alsó és felső tagozatos diákjaink. A kiállító diákok közül hárman részletesebben is bemutatták alkotásukat.

A rendezvényen bemutattuk különleges kiadású, harmincéves jubileumi naptárunkat is, amelynek akvarellképeit szintén alkotókörös diákjaink készítették V. Péter Mária művésztanár vezetésével. Ezeken az elmúlt öt év kitüntetett pillanatai, fontos eseményei láthatók egy-egy őrangyal vigyázó jelenlétében.

A kiállítás 2023. január folyamán az iskola aulájában tekinthető meg.