Igazgató

Szabóné Farkas Éva

Embert vagy fogyasztót?

Ezt az intézményt a plébániai közösség kezdeményezésére hozták létre már 19 éve, elsősorban az ehhez a közösséghez tartozó családok számára. Iskolánk a kerület egyetlen katolikus intézménye, ahol az oktatás keresztény szellemiség alapján folyik. A múlt században volt kultuszminiszter Klebelsberg Kunó, aki ma is aktuális módon azt vallotta, hogy nem feltétlenül azt kell adni a tömegeknek, amit azok várnak vagy követelnek, hanem azt, amire vágyniuk kellene.

Ma, amikor a média befolyása óriási, terjednek az értékben nem megfelelő liberális gondolatok, nagyon oda kell figyelni, hogy meg tudjuk különböztetni a felkapott divatirányzatot a konzervatív értéktől. A keresztény gondolkodású ember is ki van téve minden társadalmi hatásnak. Csak egy hajszálon múlik, hogy belesimuljunk a kisebb ellenállást igénylő közhangulatba. A “mindenki így él”, a “mai társadalomban”, az “ez ma már nem működik” közhelyek hangoztatása előbb-utóbb beivódik a gondolatainkba, és úgy fogunk élni is, ahogy a közgondolkodás diktálja. Ezért nagyon fontos, hogy aki még fel tudja ismerni, hogy ez a liberális gondolkodás igenis veszély az egészséges, gerinces, erős akaratú gyermeknevelésére; az kapjon lehetőséget ebből az ördögi körből való kilépésre.

Ilyen lehetőség az egyházi nevelés, a katolikus iskola. A mai szülőnek a munkahely megtartásért vívott napi harcában, a többedik állások betöltésében alig marad ideje, ereje a saját családjára, gyerekeire. Így a szükségszerűen jelentkező lelkiismeret-furdalás ellensúlyozására megoldásokat keres. Érzi, hogy a gyerek sérül leginkább az időhiánytól, így őt kellene először kompenzálni. A közgondolkodástól félrevezetve a gyermeke számára inkább anyagi juttatásokat nyújt, mert az életébe már “nem fér bele”, hogy időt is áldozzon. A “legjobbat” keresi tehát a gyermekének. Itt tud a legjobban eltévelyedni, mert a felkínált lehetőségek nem biztos, hogy mindig értéket is jelentenek. Nem biztos, hogy az első osztályban elkezdett idegen nyelv, vagy számítástechnikai oktatás feltétlenül kell, egy iskolával ismerkedő gyereknek. Nem biztos, hogy a hatalmas tornacsarnok lesz a nevelés legfontosabb kelléke az első osztályosnak. Nem biztos, hogy rögtön tagozati szinten kell a tudománnyal ismerkednie egy óvodásnak (hiszen óvodásként kezdi az iskolát!). Ezek a jól hangzó lehetőségek kapósak a “legjobbat” keresők számára. De gondolunk-e arra mennyire fontos a légkör a környezet, az egy felfogás szerinti nevelés?

Amiben a gyermek a fél napját eltölti, az meghatározza az egészet. Gondolunk-e arra, hogy olyan intézményt keressünk, ahol a keresztény értékrenddel,- melyet otthon és a templomi közösségünkben kialakítottunk és élünk-, ne kerüljön ellentmondásba a gyermekünk? Gondolunk-e arra, hogy a nyiladozó értelembe beépülő első információk képezik azt az alapot, ami majd a jellem szilárdságát adják? Minden szülőnek és pedagógusnak tudnia kell: az oktatásnak, a nevelésnek, a kultúrának nem igények kielégítése, hanem magasabb rendű igények felkeltése az igazi célja. Hívő keresztényként azt is tudni kell, hogy ez nem lehetetlen, vannak ilyen magasabb rendű igények. A katolikus oktatás felelős polgárt, embert akar nevelni. Az a társadalmi tendencia, ami ma egyre határozottabban körvonalazódik, mintha már csak választót, munkaerőt és legfőképpen fogyasztót.

Az életet tudatosan élő keresztény ember merjen szembe nézni ezzel, és határozottan dönteni: mi a fontos az életemben?

Igazgatói beszédek