2024. május 24-én (pénteken) megrendezésre került a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által kiírt Virtuális Erőmű Program díjátadó gálája a Parlament felsőházi termében. Ennek keretén belül Kuti Margit igazgató átvette az Energiahatékony Iskola címet igazoló tanúsítványt. Ezt a megtisztelő címet idén három iskola kaphatta meg, e három közé kerültünk be sikeres pályázatunknak köszönhetően. A díj elnyerésének feltétele volt mindaz a sokrétű tevékenység, amely immár évek óta jellemzi ökoiskolai munkánkat és fenntarthatóságra nevelő tevékenységünket.

Ilyen irányú munkánk két részből áll. Egyrészt a tudatos fogyasztást és az energiatakarékosságot szem előtt tartva iskolaépületünk tetején napelemrendszer működik. Az elmúlt évek megfeszített munkájának eredményeképpen számos energetikai beruházást sikerült megvalósítanunk. Ezek közé tartozik a külső homlokzat utólagos hőszigetelése, valamint a födém utólagos hőszigetelése és a tetőhéjalás cseréje. Sikerült valamennyi külső nyílászáró cseréje, korszerű, hőszigetelt ablakok beszerelése is. Emellett új, kondenzációs gázkazánt építettünk be. A fűtésrendszert teljesen felújítottuk, és kicseréltük a radiátorokat. Bizonyos termekben VFR-klímarendszert telepítettünk, amit fűtésre is használhatunk. Végrehajtottuk a világítás korszerűsítését, LED-fényforrásokat szereltünk föl mindenhová. Mindezeken túl csapadékvíz-gyűjtő tartályt telepítettünk, amelyet az iskolakert öntözéséhez tudunk használni. Ezek segítségével korszerűsítettük az iskolaépületet, ezáltal jelentős energiát tudunk megtakarítani. Törekvéseink támogatásáért köszönettel tartozunk a fenntartónak, Gyetván Gábor főigazgató atyának, Oláh Gáborné főigazgató-helyettes asszonynak és Góz Gábor műszaki igazgató úrnak.

Másrészt a fenntartható fejlődés nagy hangsúlyt kap az iskola tantervében, szinte minden tantárgynál megtalálható. Legtöbbször talán a természettudományos tantárgyakban, mint például a környezetismeret, a természettudomány, a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz jelenik meg. Ám kiemelten foglalkozunk az iskolakert gondozásával is, ahol „hangsúlyos a fenntarthatóságra nevelés: az iskolakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja”. Ennek keretében „környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve” választjuk ki a felhasznált anyagokat és az elvégzett tevékenységeket. Annak köszönhetően, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, elnyertük az Ökoiskola címet, immár kétszer is. A teremtésvédelem jegyében arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy globálisan szemléljék a világunkat, és amit csak tehetnek, tegyék meg lokálisan a jövőnkért. Rovarszállót létesítettünk, madáretetőket helyeztünk ki, komposztáljuk a zöldhulladékot, szelektíven gyűjtjük a szemetet és a sütőolajat, ügyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az energiával.

Az Energiahatékony Iskola címet egy éven át viselheti iskolánk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Szent Lőrinces közösség ilyen komoly elismerésben részesült, hiszen mindezt a szülőkkel, a kollégákkal és a diákokkal együtt értük el, fenntartónk, az EKIF segítségével.