Kedves Szülők, Kollégák és Diákok!

 

A karácsonyi ünnepi időszak advent első vasárnapjától vízkeresztig tart a katolikus egyházi ünnepkörben és a magyar néphagyományban is. Ezt éltük meg közösen iskolánkban a 2022-23-as tanévben is.

Az első adventi gyertyagyújtó szentmisét a Pestszentlőrinci Főplébánián tartottuk november 26-án (szombaton) délután egy projekt keretében. Eredics Gergő atya és Faragó András atya a szentmise keretében megáldották az adventi koszorúkat, amelyeket az osztályok erre az alkalomra készítettek. Sőt a családok is elhozták koszorúikat, és örömmel hozták az oltárhoz. Ekkorra már ünnepi díszbe öltözött az iskola aulája, az alsó tagozatosok rajz- és technikaórákon készített karácsonyi munkái pedig a folyosót díszítették színvonalas kiállítás formájában. Advent első vasárnapja táján, november végén ünnepelte kilencvenedik születésnapját Varjú Imre címzetes esperes és protonótárius kanonok atya, iskolánk alapító plébánosa, így nekünk is lehetőségünk nyílt felköszönteni őt.

A néphagyományok fölelevenítése fontos számunkra, ennek módjait az elmúlt évek során alakítottuk ki. Népszokásokat, néphagyományokat elevenítettünk fel, hogy legyen mire építeni a jelent. Megismerhettük a november 30-i András-napi szokásokat. A lucázás mellett volt Luca-búza ültetés, betlehemezés, regölés, és hagymakalendárium-készítés. Szó esett a hagyományos magyar népi karácsonyi asztal összeállításáról is, amelyen a dió az egészséget, az alma a családtagok egységét, a magvak a bő termést, az olyan élelmiszerek pedig, mint a bab, a borsó, a sütőtök és a lencse a következő évi pénzbőséget jelentették. A karácsonyi asztal morzsáit a tyúkoknak adták, hogy jobban tojjanak a következő évben. Mindennek megélésében társaink voltak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanítóképzős hallgatói.

December folyamán reggelente Roráte szentmiséket szerveztünk az osztályok számára az Ibolya utcai Szent József-kápolnában, amelyek után a szülők szervezésében agapét rendeztünk. A zsíros, vajas és lekváros kenyeret valamint a teát békés hangulatban fogyasztottuk el. Két alkalommal is volt adventi gyónási lehetőség diákjaink és kollégáink számára. Az adventi időszak során százötvenhat ajándékcsomagot gyűjtöttünk össze a Liliomkert Katolikus Óvodával közösen a nehéz sorsú gyermekeknek, amelyeket a Szent Erzsébet Karitász Központ szállított a rendeltetési helyére.

Ottalvós táborban vettünk részt Zánkán december 5-től 7-ig iskolánk 1-7. évfolyamos tanulóival a sikeres Erzsébet-karácsonyi pályázatunknak köszönhetően. Hatvan diákunkat hat pedagógus kísérte. Hangulatos dekoráció és karácsonyfa segítségével ünnepi fénybe öltözött a tábor környezete, karácsonyi finomságokkal, forró teával és mézeskaláccsal fogadtak minket a szervezők. A Fővárosi Nagycirkusz nemzetközi művészekkel kiegészülve izgalmas programot biztosított számunkra, a sportcsarnokban játékos vetélkedőn vehettek részt gyermekeink, amelyen tizennégy iskola közül a harmadik helyezettek lettünk. A Magyar Népmese Színház előadásában egy karácsonyi betlehemes előadást tekinthettünk meg, melynek diákjaink is aktív részesei lehettek. Emellett könnyűzenei koncerten és szalézi foglalkozáson is részt vettünk. Sok élménnyel és finomsággal gazdagodva térhettünk haza.

Szent Miklós, aki „a hulló hóban puttonyával körbejár”, minden osztályunkba ellátogatott december 6-án, az 1. b-sek pedig színvonalas műsort mutattak be a tiszteletére. Karácsonyváró foglalkozást tartottunk az óvodásoknak: egyrészt a Liliomkert Katolikus Óvodában, másrészt iskolacsipegető foglalkozásunk keretében.

December 19-én (hétfőn) tartalmas adventi kiránduláson vehettünk részt Bécsben. Ezt azért szerveztük, mert idegennyelv-oktatásunk terén többek között fontosnak tartjuk, hogy tanulóink autentikus környezetben ismerjék meg a tanult nyelv országát, kultúráját és nevezetességeit, emellett pedig az idegen nyelv valós használatára is legyen lehetőségük.

Iskolánk eddig eltelt harminc évéről emlékezünk meg a 2022-2023-as tanévben nagyszabású jubileumi ünnepségsorozattal. Ennek nyitórendezvénye volt december 20-án az „Eljöttünk, hogy imádjuk őt…” című karácsonyi képeslap-kiállítás megnyitója. A képeslapok témája idén a napkeleti bölcsek látogatása, ami Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának ünnepi alkalma.

Iskolánk karácsonyi projektje népi énekekkel zárult Egyed Réka és Sárközi Ágnes betanításában, amelyekből osztályonként videófelvétel is készült. A kisfilm kiválóan megragadja a karácsonyi készülődés bensőséges hangulatát. Az utolsó tanítási nap pedig karácsonyi iskolamisével, lelkinappal és osztálykarácsonyokkal telt, amelyen az ötödik évfolyam kántálói is megjelentek, és előadták jókívánságaikat Kuti Margit igazgató vezetésével.

Szeretnék köszönetet mondani Prof. Dr. Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténésznek és egyetemi tanárnak, valamint Oláh Gábor Péternek, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának tanügyi igazgatójának, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Köszönöm Eredics Gergő káplán és Faragó András diakónus atyáknak, Erdős Attila atyának, Mahi atyának valamint Dr. Harmai Gábor atyának a lelki támogatást. Köszönet illeti a kedves szülőket, különösen Csüllög Károlyt, a szülői munkaközösség vezetőjét a közreműködésért és segítségért. Köszönöm V. Péter Máriának, Surján Kornéliának, Gorácz Józsefnek, Egyed Rékának és Sárközi Ágnesnek az odaadó művészeti munkát. Külön köszönettel tartozom Ádám Csaba operatőrnek áldozatos munkájáért, amellyel iskolánk életének epizódjait időről időre mozgóképen megörökíti. Köszönet jár Dr. Soósné Varga Mariann és Szarvas Attila igazgatóhelyetteseknek az állandó jelenlétért és támogatásért. Köszönöm Diószeginé Szoboszlai Gyöngyinek, Kovács Attilánénak, Pékné Borbély Katalinnak, Komárominé Kiss Gyöngyinek, Ádámné Kovács Renátának, Beély Mártonnak, Kovács Ákosnak, Szécsi Árpád karbantartónak és S. Nemzetes Péter kertésznek, minden osztályfőnöknek, és az összes kedves kollégáimnak, akik segítségemre voltak nagyszabású karácsonyi projektünk szervezésében és lebonyolításában. Valamint köszönöm minden diákunknak, hogy évről évre velünk együtt teremtik meg a karácsonyi várakozás örömteli, békés hangulatát.

Végezetül pedig Kányádi Sándor versével kívánok boldog új évet. Kérem, fogadják szeretettel, lentebb görgetve pedig tekintsék meg összefoglaló képgalériánkat.

Üdvözlettel:

Kuti Margit igazgató

Kányádi Sándor: Csendes Pohárköszöntő

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!