Április 11-én (csütörtökön), József Attila születésnapjának évfordulóján ünnepeltük a magyar költészet napját a Szent Lőrincben. Ezen a napon mindig felidézzük azokat a pillanatokat, amikor egy-egy szép vers olvasása örömet jelentett, gondolunk magyar költőinkre és csodálatos alkotásaikra. Ebből az alkalomból álljon itt egy részlet a Czétényiné Bodó Katalin tanárnő által készített és szervezett költészet napi műsorunkból!

„Mi a vers? Érzéseink kifejezése, a szavakkal történő varázslat. Rím, ritmus, zene. A hétköznapi élet aggodalmaiból, szürkeségéből való felemelkedés. »Egy indulat, s egy hangzás« – írja Illyés Gyula. Kányádi Sándor szerint »a vers az, amit mondani kell«. A költészetnek tehát ezer arca lehet, és a formája is változatos, de élmény, rendszer, ritmus és szerkezet mindegyik formájában van.”

A költészetről szóló gondolatok után meghallgattuk József Attila Kertész leszek című versét megzenésített formában. Juhász Gyulától a Szavak című verset az 5. a osztályos diákok olvasták föl. Délután a könyvtárban megzenésített verseket hallgathattak az érdeklődők, sőt néhány költészettel kapcsolatos játékot, (puzzle, „verskocka”) is kipróbálhattak. Az aulát most egy hétig magyar költők versei díszítik szófelhőkön összegyűjtve. Ezeknek a címét és szerzőjét be lehet dobni egy dobozba, és a jó megfejtésért jutalom jár. Az iskola lépcsőházában huszonnégy költő huszonöt verse lett elhelyezve. Hogy kik ezek a magyar költők és mik a versek címei? Ki az a költő, akinek két verse is szerepel közöttük? A megfejtésre váró kérdésekre a könyvtárban eligazítást, versesköteteket, internetes segítséget kaphatnak a vállalkozó szellemű diákok.

A költészet napja alkalmából az Iskolagalériában és az iskola honlapján is 1-8. osztályosok akvarelljei és grafikái kerülnek kiállításra V. Péter Mária művésztanár szervezésében és válogatásában, aki a művek elemzésével készítette föl a diákokat a képzőművészeti alkotások elkészítésére. Az Iskolagalériában harminchárom Petőfi Sándor-versillusztráció, a honlapon pedig huszonkét darab, Kányádi Sándor Ne szállj el című verséhez kapcsolódó illusztráció látható. A képzőművészeti feldolgozáshoz Petőfi bármely versét választhatták a gyerekek.