A Digitális Témahét egy országos projekthét, amelyhez iskolánk egy ideje már minden évben csatlakozik. Ezúttal április 8-tól 12-ig (hétfőtől péntekig) tartott.

A témahétre készülve több osztály is azt a lehetőséget kapta, hogy a tanulók egyénileg készítsenek digitális anyagot a tanultak kiegészítéseként. Az elején még sokan bátortalanul fogtak hozzá a feladathoz. Az első munkák sokszor csak néhány diából álltak, de miután tanáraikkal közösen megvitatták a formai követelményeket, és az animációs lehetőségeket is megismerték, nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. A legtöbben a természettudományos tantárgyakat választották a kutatómunkára és a digitális diasorral egybekötött kiselőadásra.

Sok osztály beszámoló írását választotta. Olyan témákban születtek cikkek az iskola digitális újságjába, mint például a nyári napközis tábor, az osztálykirándulás, az osztályfarsang, a sulibuli, a múzeumi nap vagy a terápiás kutyás foglalkozás. Ám olyan is volt, aki az összes változatos osztályprogramját egyetlen hosszabb cikkben összegezte.