A 2012. évi ballagási beszéd

1
201
2
. BALLAGÁS;
az Igazgatónő beszéde
Kedves ballagó gyerekeim!
Így szólítalak benneteket, hiszen
nagyon
a sajátjaimnak érezlek mindnyájatokat. És ezért
fontos, hogy utolsó gondolatokként mit is adok nektek.
Mindegyiketekről eszembe jut
legalább egy mo
ndat, amivel biztos Téged tudlak felidézni.
Attila

a gyimesi medvebocs,
nagyon jó erkölcsi érzékű,jó barát,
Zoli

a fejében biztos van egy GPS, ágasvári túracsúcstartó
Áko
s

foci

fizika, rendíthetetlen nyugalom
D.
Pisti

kár, hogy csak 2 évet volt velü
nk! Nagyon készséges, tisztelettudó fiú
F.
Pityu

csak Attilával együtt, a két hűséges barát
Judit

4

es volt, amikor a tábori íjászaton magasan győzte a fiúkat, Ő lett Tell Vilma
Áron

ilyen ebédlői ügyeletes még a felnőttek között sem volt az iskolába
n! Remek felvételit
írt, igazi meglepetés!
K: R: Attila

úgy érkezett a 8. osztályba: azért jövök ide, mert én tanulni akarok! Azért ez
eléggé egyedi!
Roland

Ő volt az , aki megköszönte a kápolnában a felvételijét
Dóra

penge agy,
motorja az osztályna
k, remélem, kamatoztatni fogja
Melinda

és Virág

kosárlabda, kosárlabda, kosárlabda! És kiváló szorgalom a tanulásban
Dorka

csendes, és mindig megbízhatóan, egyenletesen teljesített
Fanni

nagyon jó szívű és hűséges barát
Réka

fizika, kémia, versm
ondás, szólóének,
teljesen mindegy, mindig eredményes volt
Botond

az osztály hangulatfelelőse
Vivien

8

ban láttam végre felszabadultan nevetni
És a B

sek:
Gellért

nem véletlenül viheti az iskola zászlaját; komoly, megbízható
,
érdeklődő,
széles
látó
körű
2
Boldi

nagyon jó gyerek, soha senkit meg nem bántott
,
mostanában nagyon
víg kedélyű
Soma

torna,
torna! Még hallani fogunk Róla, nem is sokára;
de jeleskedett versmondásban,
gitározásban is
Bori

az ötödik Csörgő

lány! Talán 3 éves volt, amikor az
iskola kapujában azt mondta
nekem, hogy mindjárt jövök iskolába, anyukája kijavította : óvodába. Majd Bori : nem én
iskolába jövök előbb. Nagyon eredményes minden versenyen.
Vince

negyedik Czétényi

fiú, kiváló szócsatákat vívtunk, jó humorú, szertelen
Be
nce

az év felfedezettje!
Országos biológia versenyen az egyik legjobb kiselőadást tartotta
eredményesen.
A mi mackónk
Gábor

abszolút közösségi ember, nagyon jó munkás

ember lesz, mindig az első, ha
dolgozni kellett
, hatalmas szíve van
Adél

jó fantázi
ájú írásait többször hallottuk a tanáriban
, a lovak igazi ismerője
Zsófi

táborok, túrák; évek óta számozott helye van Ágasváron
, jó természetű, nagyon
türelmes
Dominika

törékeny termete ellentmondásaként vasakarat rejtőzik benne
Lilla

8

ra végre kie
gyensúlyozott, derűs gyerek lett
,lelkesedése a fejfájását is elsodorta
Csenge

kb. két hetes volt, amikor az édesapja egy kosárban a templomba hozta.
E
gy
példaéletű család példamutató hitéletű tagja
Ádám

semmi különlegeset nem mutat 8 évig, aztán ír egy
remek felvételit meglepetésként!
Örültünk!
Zoli

Azt hittem Róla elsőben, hogy biztos nem tudjuk megtanítani írni; 8 év után az egyik
legerősebb gimnáziumba vették fel.
Kriszti

nagyon halk, visszafogott, szerény kislány, kiváló kézilabdázó, még hallani f
ogunk
róla
Berni

izgulós,
igazi iskolás lány, aki
mégis
mindig egyenletesen teljesített
Karcsi

ezt a nevet nem is ismerem vele kapcsolatban, de „Karaj” az már biztos pont!
Gyerekeim!
A
ballagás az első olyan életforduló, ami után más közösségbe kerüls
z. Remélem, hogy az itt
töltött idő alatt sikerült a jellemed alapjait úgy alakítani, hogy erős egyéniséggé válva ne
sodródj a tömeggel. Legyél büszke, hogy tartást kaptál, és tudod, hogy életed minden
pillanatában élvezed a Gondviselés kegyelmét.
3
Attól mé
g nem igazi „Szentlőrinces” valaki, hogy ide jár. Igazi „Szentlőrinces” az, aki abból
él és azzal él, amit a Szent Lőrinc iskola ad, aki számára vonatkozási pont, meghatározó
életalakító közösség az, amiben a napjait tölti.
Nem igaz az, ami mindenhonnan h
allatszik, hogy átlagemberekre van szükség. Nem igaz,
hogy együtt kell úszni a céltalanok, tartásnélküliek áradatával.
Pisztráng életmódot
kell
vállalnotok! A pisztráng ragaszkodik a
legtisztább
vizekhez, és az
ár ellen
úszik.
Szavahihet
ően, felelősségtudattal, elkötelezetten kell jelen lennetek az emberek között.
Követelményeket elsősorban
önmagatokkal szemben
állítsatok. Ne szégyelljétek, amit
magatokkal visztek, hanem vállaljátok bátran akkor is, ha tapasztaljátok, hogy eldurvult a
vil
ág.
Olvassátok nyitott szívvel és értelemmel, amit a búcsúzó füzetbe írtam, erről szól.
Legyetek erősek, kemények, következetesek a lényegben, de szeretetteljesek a módban. „Az
ember nem az által értékes, amit birtokol, amije van, hanem az által, aki ő mag
a.” Ezt a
mondatot nyolc éve olvashatjátok a folyósón.
Úgy összefoglalni a katolikus iskola ajándékait, hogy azt valóban annak tartsad, nehéz.
Érezned és tapasztalnod
kellett, hogy a közös imádságok
Érted
is szóltak. Tagja vagy egy
olyan
közösségnek,
ahol
fontos az
Isteni Gondviselés
megélése, kegyelmeket kérünk és
kapunk. Tudunk egymás kezét fogva egységre és békére jutni. Fontos, hogy az „ügyeket”
megbeszéljük és
meghallgatunk Téged
is. Tudunk egymásnak
megbocsátani, és bocsánatot
kérni, még ha ez neheze
n is megy.
A felnőtté válás egyik fontos jellemzője, hogy tudtok nyitottak lenni mások gondjai felé,
észrevenni, ha a másik segítségre szorul, és legfőképpen megtanultok
hálásnak
lenni.
Hálásnak a szüleiteknek, akik gondoskodó szeretete és figyelme fontosn
ak tartotta, hogy
olyan iskolába járj, ahol erre is gondot fordítanak. Köszönd meg ezen az első életfordulón,
hogy jól indulhattál.
Kedves Szülők!
Köszönöm, hogy megbíztak bennünk. Köszönjük, hogy szívesen fogadták szolgálatunkat.
Együtt aggódtunk az elvet
ett és öntözött életekért. Az életet a szüleiteken keresztül kaptátok, a
mi munkánk az öntözés volt. Eszembe jut a példabeszéd a magvetésről: A mag az útszélre, a
tövisek közé, a kövek közé és jó talajra is hullhat. Ha azt látjuk, hogy a mi „magocskánk” a
kövek közé, az útszélre vagy a tövisek felé szállong, akkor segítsünk be, egy kicsit „pöcköljük
arrébb”! Mert mik azok a tüskék, az útszél, vagy a kövek? A harsogó világ, a túlzott
szabadosság, a sodródás, a falka szellem, vagy amikor megfordulnak a szerep
ek a nevelésben,
és a gyerek irányítja a szüleit.
Ezek az itt álló gyerekeink méretükben már tényleg nagyok, de
4
nem nőttek fel
!
Vigyázzunk őrködő szemekkel, mert
súlyos felelősségünk van, amivel el kell
számolnunk!
Drága Gyerekeim
!
A ballagó tarisznya jelk
ép. Jelképe annak, hogy aki indul, annak fel kell készülni, magával
kell vinni fontos dolgokat.
Jelkép az is, ahogy hetedikes társaitoktól kaptátok: a vállatokra
akasztották, mint az élet minden nehézségét és örömét. És a kincsek:
A pogácsa, hogy legyen az
életben mindig meg a betevő falatod,
Az
5 F
t

os, hogy ne kelljen szűkölködnöd,
A föld, hogy tudjál gyökeret növeszteni,
A csipet só, hogy ne legyél ízetlen,
A jókívánság, hogy legyenek körülötted olyanok, akiktől tanácsot kaphatsz
Az iskola fényképe, hogy
emlékezzél arra a helyre, ahol megkezdted ismereteid
megalapozását.
Más környezetbe kerültök majd, ahol sokszor irdatlan erősnek tűnik a rossz. De a rosszat csak
jóval lehet legyőzni! Légy odaadott, összerendező, másokért élő, szolgáló ember, aki helytál
l,
aki áld, és áldássá válik. Áldássá lenni a hétköznapokban, éppen ott, ahol vagy, hogy
megfertőzd a világot a szépre, a jóra, az igazságra, megbocsátásra, türelemre, szeretetre.
Ballagásra szokás (sajnos a fogyasztói társadalomban egyre inkább) valamily
en ajándékot
adni. Ezt azonban el lehet veszíteni, tönkre megy, divatjamúlttá válik. Valami olyat szeretnék
adni, ami
örök és fontos, ami csak akkor nem rongálódik, ha használják.
Hallgasd meg ezt a verset úgy, hogy nagy szeretettel a mindig óvó iskolai cs
aládodtól kapod.
Igyekszem átadni, mert én is kaptam, és ezek nélkül a gondolatok nélkül emberségünk
lényegéből veszítenénk.