A fagyos, hideg idő enyhültével áprilisban, a fűszer- és virágos növény, zöldség- és gyümölcsültetés tervezését követően végre megkezdődhetett az igazi munka az iskolakertben. Ez a lehetőség sikeres pályázatainknak is köszönhető. A gondnokunk segítségével, és az iskolai felújításból származó üvegablakok felhasználásával üvegházat építettünk, amelyben előneveltük a palántákat. Az osztályok így nagy lendülettel fogtak bele a már meglévő magaságyásaik kigyomlálásába és újbóli beültetésébe. Az iskolakertet hat magaságyással bővítettük, amelyekhez a raklapokat a szülők adományozták és szállították az iskolába, és amelyeket a diákok ültettek be. Itt kell megemlíteni, hogy vegyszermentes kertünk van, amelyhez szerves trágyát használunk, amit az egyik szülő tanyájáról hozunk. A komposztáló is bővítésre került, annakBővebben

A természettudományok tanításának célja, hogy olyan szemléletet adjon, ami a 21. század tanulóit képessé teszi arra, hogy a környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében előforduló természettudományos jelenségeket és azok összefüggéseit megértse. Természettudományos projektnapunk 2024. június 18-án (kedden) elérte, hogy a résztvevő tanulók testközelbe kerültek a természettudományos folyamatokkal, ezzel fejlesztettük természettudományos gondolkodásukat, és felkeltettük az érdeklődésüket a kémia, fizika és biológia és földrajz tantárgyak iránt. Hét állomás várta a tanulóinkat, amelyeken a nyolcadikos diákok tartották a foglalkozásokat a szaktanárok vezetésével. A pedagógusok és mentoráltjaik felkészülten fogadták a csoportokat, akik forgószínpadszerűen váltották egymást az egyes helyszíneken.  Az első állomás a szív rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot: sertésszív boncolásaBővebben

A Digitális Témahét egy országos projekthét, amelyhez iskolánk egy ideje már minden évben csatlakozik. Ezúttal április 8-tól 12-ig (hétfőtől péntekig) tartott. A témahétre készülve több osztály is azt a lehetőséget kapta, hogy a tanulók egyénileg készítsenek digitális anyagot a tanultak kiegészítéseként. Az elején még sokan bátortalanul fogtak hozzá a feladathoz. Az első munkák sokszor csak néhány diából álltak, de miután tanáraikkal közösen megvitatták a formai követelményeket, és az animációs lehetőségeket is megismerték, nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. A legtöbben a természettudományos tantárgyakat választották a kutatómunkára és a digitális diasorral egybekötött kiselőadásra. Sok osztály beszámoló írását választotta. Olyan témákban születtek cikkek az iskola digitális újságjába,Bővebben

Immár sokadik alkalommal rendeztünk 2024-ben egész iskolánkra kiterjedő pályaorientációs napot, amely ezúttal június 17-re (hétfőre) esett. Alsó tagozaton az egyik osztály a kerületi Szabó Ervin Könyvtárba látogatott el, ahol a könyvtáros beszélgetett velük a könyvtáros munkájáról. A másik osztály diákjai mikrokörnyezetük, az iskola dolgozóinak foglalkozásával ismerkedhettek meg, akik az iskolaépület kevéssé ismert, izgalmas helyszíneire is elkalauzolták őket. Volt olyan osztály, ahol több szülő rövid előadásokat tartott a hivatásáról: pincér, református lelkész, óvodai intézményvezető, építőmérnök és banki biztonságtechnikával foglalkozó szülő is akadt köztük. Néhány olyan osztály is volt, amelyik megtekintette a tűzoltóság épületét. Ők azért is várták izgatottan ezt a programot, mert még senki nem jártBővebben

Pénz7 az alsó tagozaton Az idei tanévben a jubileumi Pénz7-en alsó tagozaton elsősorban a szervezők központi ajánlásait és foglalkozási tervét dolgoztuk fel. Az órát egy bevezető beszélgetéssel indítottuk, ahol a következő kérdésekre kerestük a válaszokat. Hogyan képzeled el magad felnőttként? Miben más a felnőttek élete, mint a gyerekeké? Mire költ egy gyerek és mire a felnőttek? Honnan van pénzük a felnőtteknek? És a gyerekeknek honnan lehet pénzük? Van-e célod, amire gyűjtesz? Régen árukat cseréltek, aztán később arannyal, ezüsttel fizettek az emberek. Tudod-e, hogy mivel fizethetünk manapság? A gyerekekkel nagyon érdekes és előremutató beszélgetést folytattunk ezekről a témákról. Ezt követően áttértünk a gyerekek életkorához illeszkedő pénzügyiBővebben

A 2024-es Fenntarthatósági Témahéten nagy hangsúlyt fektettünk a négy, országosan meghatározott tárgykörre: a globális problémákra, a hulladékra, a légkörre és a tudatos fogyasztásra. Amellett, hogy minden évfolyam, még az alsó tagozatosok is bekapcsolódtak, a témahét körüli munka oroszlánrészét – idén újdonságként – a hetedik és nyolcadik évfolyam végezte. Figyelemfelhívó plakátokat készítettek, és PPT-prezentációval egybekötött előadásokat tartottak, amelyeket az alsóbb osztályosok megnéztek, később játékos formában számot adva a nagyobbaktól tanult információkról. Minden osztály dolgozott  az iskolakertben: a saját, magaságyásban elhelyezett virágait ápolta, segédkezett a komposztálásban, és gondozta a málna-, ribizli- és szederbokrokat. Még új ágyásokat is létesítettünk közösen, kukoricával és cukorborsóval beültetve. Ezek mellett fölfedeztük, hogyBővebben

Az idei tanév egyik DÖK-projektje a sulibuli volt, amely sikeresen lezajlott február 2-án. Egy régi szokást fölelevenítve rongyos bált tartottunk, amelyre már tavaly óta készültünk. Az előkészületek során mindig a tagok vitatják meg a sulibuli témáját, a DÖK-csapat közösségét is fejlesztve ezzel. A rongyos bál központi ötlete az volt, hogy a szakadtabb, elhasználtabb ruhákat is lehet még hordani, illetve hogy ökoiskolai szemlélettel ne dobjuk el azonnal azt, ami még hordható. A sulibuli plakátjai mellett az újdonságot idén az esemény beharangozó videója jelentette, amelyhez profi vágó segítségét kértük. A videó nagy sikert aratott és jó kedvcsinálónak bizonyult. A tanév végére ütemezett DÖK-napon volt a másik programunk: egy bográcsos paprikáskrumpliBővebben