Iskolánkban október 26-án (csütörtökön) került sor német nyelvet tanuló csoportjainkban a Rétesnap megszervezésére. Immáron hagyománynak számító idegen nyelvi projektnapunk ismét nagy sikernek örvendett. Az idegen nyelvi oktatáson belül nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetiségi hagyományok megélésére, felelevenítésére az élménypedagógia jegyében. Az eseményen tiszteletét tette iskolánk egyik lelki vezetője is, Faragó András atya, aki Kiss Levente papnövendék kíséretében minden osztályt meglátogatott, és megáldotta a réteseket. A projektnapon a német órákon korosztályoknak megfelelően dolgoztuk fel a projektnappal kapcsolatos hagyományokat, ismereteket, és így bővítettük tanulóink idegen nyelvi tudását. Ezúton is köszönjük a családoknak a finomabbnál finomabb réteseket, amelyekből jutott bőven az iskola apraja-nagyjának, és a tantestület tagjainak is.  Bővebben

A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy egész hetet szántunk Szent Márton megünneplésére, akinek személye különösen közel áll szívünkhöz. Egyrészt ugyanis emberségről, szeretetről és Istenbe vetett hitről sokat tanulhatunk tőle. Másrészt mert pannóniai származása miatt magyarok és németajkúak körében egyaránt nagy tisztelete van. Harmadrészt mivel számos szokás fűződik ünnepnapjához, november 11-hez. Ez a nap a népi időszámításban a földműves munkák befejezését, a téli időszak bevezetését jelentette. A Márton-napi lakoma például Németországban és Magyarországon is elterjedt volt. Nálunk a jeles naphoz főként időjósló népszokások kötődtek, például ha a szent fehér lovon érkezik hozzánk, akkor enyhe tél várható. Emellett a falusi családok Szent Márton-vesszőt adtak a pásztoroknakBővebben

Egy ideje már hagyomány iskolánkban, hogy a hetedik évfolyam vállalja az 1956-os forradalom ünnepi műsorának elkészítését. A 7. b osztály tanulóinak megtetszett a feladat, magukénak érezték, és lelkesen dolgoztak rajta. A szöveg egy részének és a koreográfiának a kitalálásában is részt vettek, Zabán Klára osztályfőnök vezetésével. Az 1.b osztályos diákjaink alkotásai díszítették az aulát, V. Péter Mária művésztanár felkészítésével. A műsor vezérfonala egy visszaemlékezés volt. Két diák jelenben játszódó beszélgetése vezette be, majd visszatértünk a múltba, egyikük nagyapjának naplója alapján elevenítettük föl a forradalom történetét. Ebbe ágyazódtak különböző verses és zenei betétek, amelyek az érzelmeinkre voltak nagy hatással. A bizonytalan időjárás miatt az iskola aulájábanBővebben