[2021. 05. 07.]

Kedves Szülők!

Bevezetés

Három hete, április 19-én hétfőn még sokan féltünk, amikor az alsó tagozatosok először jöttek iskolába. Azóta senki nem fertőződött meg a Szent Lőrincben, és csupán tíz százalék körüli az alsós hiányzók aránya, ezért egyre bizakodóbbak vagyunk. A gyerekek a szabályokat betartva személyesen lehetnek jelen, és közösségben tanulhatnak, tantermi körülmények között. A szabályok betartása által biztonságban érezhetjük magunkat, és ez derűlátásra ad okot mindannyiunk számára. Azt kérjük tehát, hogy önmagában a járványhelyzet lehetőleg ne legyen indok a hiányzásra. A család akkor tartsa otthon a tanulót, ha valamilyen egyedi, konkrét, alapos indoka van erre. Kérjük, továbbra is az iskola(kukac)sztlorinc.hu email címre az igazgató asszonynak címezve küldjék el kérelmüket lehetőleg május 9. (vasárnap) 20:00 óráig, és ha ezt megtették, jelezzék az osztályfőnöknek is! A kérelem tartalmazza a következőket: szülő neve, gyerek neve, osztálya, a távolmaradás előrelátható határideje és rövid, alapos indoklása, szülő aláírása. Ezen kérésünk összhangban áll a 22/2021. V/07. EMMI-határozattal, amelyet Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr tájékoztató levelében megküldött.

Tantermi oktatás

A digitális oktatás végével érvényét veszíti az online órarend, és visszaáll a megszokott, személyes, tantermi órarend. Az osztályokban létszámtól függetlenül minden órát megtartunk, nem ügyeletet biztosítunk. A tantermi órák mellett iskolánk nem biztosítja az online oktatást, hiszen a hagyományos tanításra tért vissza. A tantermi órákat nem áll módunkban online közvetíteni. A hiányzó gyerekek számára alsó és felső tagozaton egyaránt minden osztályban az eddig jól bevált, megszokott módon továbbítják naponta a házi feladatokat.

Kérjük, az alábbiak betartásával mindannyian járuljunk hozzá a járvány elleni védekezéshez!

 • Beteg, koronavírusos tüneteket mutató gyermeket a szülők semmiképp ne engedjenek az iskolába!
 • A koronavírus elsődleges tünetei: láz, nehézlégzés, köhögés, hirtelen szaglás- vagy ízérzésvesztés. További kevésbé specifikus tünetként jelentkezhet: fejfájás, gyengeség, hidegrázás, fáradékonyság, hasmenés, hányás, izomfájdalom.
 • Csak egészséges, tünetmentes gyerek látogathatja az iskolát.
 • A tanév során minden gyerek kötelezően hoz magával két darab maszkot. Az egyiket hordani kell, a másik tartalékban marad nejlonzacskóba csomagolva, a biztonság érdekében.
 • Amikor az időjárás engedi, a testnevelés órákat a szabadban tartjuk, ezért mindenki hoz melegítőalsót és melegítőfelsőt.
 • Köhögés, tüsszögés a szabályok betartásával történik, könyökhajlatba, esetleg zsebkendőbe, amit azonnal ki kell dobni.
 • Az ügyeket és fogadóórákat telefonon vagy online intézzük, a szülők személyesen csak nagyon indokolt esetben jönnek be az iskolába, maszkot viselve.
 • Szülői értekezleteket online tartunk.
 • Ügyelünk a hiteles forrásokból való tájékozódásra, az oktatással kapcsolatos híreket a https://kormany.hu és a https://oktatas.hu felületein követjük.

Ezekkel az óvintézkedésekkel vigyázunk egymásra és gyermekeinkre.

Hiányzások

 • Az igazgatónak egyedi, konkrét, alapos indok esetén lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére, a következőképpen. Az iskola(kukac)sztlorinc.hu email címre az igazgató asszonynak címezve kell elküldeni kérelmüket lehetőleg május 9. (vasárnap) 20:00 óráig, és ha ezt megtették, jelezzék az osztályfőnöknek is! A kérelem tartalmazza a következőket: szülő neve, gyerek neve, osztálya, a távolmaradás előrelátható határideje és rövid, alapos indoklása, szülő aláírása.
 • Pozitív igazgatói elbírálásban részesülő gyerek hiányzása igazoltnak számít, de rá ugyanúgy vonatkoznak a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (7) foglaltak a kétszázötven tanítási órát, vagy az egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladó hiányzás kezelését illetően. Az ezt meghaladó hiányzás esetében, nevelőtestületi döntés alapján, a gyereknek osztályozó vizsgát kell tennie. Amennyiben a tanuló teljesítménye nem értékelhető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
 • Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy a hiányzó gyerekek a számonkérések idejére, egy elkülönített helyiségbe bejöjjenek az iskolába.
 • A leckét a hiányzó gyerek alsó és felső tagozaton egyaránt minden osztályban az eddig jól bevált, megszokott módon naponta megkapja. A tananyagról azonban köteles mindenki maga tájékozódni, és gondoskodni annak önálló feldolgozásáról, hogy visszatéréskor napi szinten tudjon bekapcsolódni a tanulási folyamatba. Kérjük a kedves Szülőket, segítsék ebben gyermekeiket.
 • Betegség esetén kérjük a kedves szülőket, hogy a hiányzást email-ben jelezzék az osztályfőnöknek, röviden írják le, hogy mi a baj, milyen tünetek vannak és mikor kezdődtek.
 • Az a diák, pedagógus vagy iskolánk dolgozója, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Hatósági karantént és a koronavírusos hiányzást igazolt hiányzásnak kell elfogadni.
 • Ha valakinek a családjában vagy iskolán kívüli ismerősi körében van koronavírusos vagy gyanús, az nem jöhet iskolába. Email-ben az osztályfőnöknek jelezze ezt. Utólag a rokon vagy ismerős koronavírus-tesztjének másolatával tudja igazolni a hiányzást: a szülő befotózza és email-ben elküldi az igazgatónak az iskola(kukac)sztlorinc.hu címre. A benne található adatokat bizalmasan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.
 • Minden egyéb hiányzásra a meglévő szabályozás érvényes.

Érkezés

 • Mindenki időben megérkezik, 7:45-ig.
 • Csak az iskola főkapuján lehet bejönni.
 • A főkapunál érintésmentes testhőmérséklet-mérést végzünk, csak ez után lehet bejönni az udvarra.
 • A döntés értelmében dolgozó, illetve gyerek csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 °C-ot. Ha az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyerektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • A reggeli gyülekező helyszíne jó időben az iskolaudvar, rossz időben az aula.
 • A szülők gyerekeiket reggel csak az iskola kapujáig kísérik.
 • A szülők érkezéskor másfél méter távolságot tartanak, kerülik a csoportosulást, és maszkot viselnek.
 • A gyülekezés során az osztályok a számukra eredetileg kijelölt, régi helyeken várják a beengedést.
 • A bejáratoknál bejövetelkor vírusölő hatású, szenzoros kézfertőtlenítőket használunk. Ezt a pedagógusok ellenőrzik.

A hétindító áhítatok

 • Hétfőnként szintén 7:45-ig meg kell érkezni az iskolába úgy, mint minden nap.
 • Az áhítatok idején az osztályok termeikben vannak az osztályfőnök felügyeletével, és gyertyát gyújtanak.

Napközben

 • A tanórák alatt és szünetekben a maszk viselése kötelező, az udvaron is.
 • A diákok kerülik a csoportosulást, a fizikai érintkezést, távolról köszöntik egymást.
 • Napközben a mosdókat, kilincseket, az osztálytermek belsejét és az ebédlőt fertőtlenítik az iskola takarítói.
 • A felszereléseket minden óra után el kell pakolni a tantermekben az asztalokról, mert fertőtlenítjük a felületüket.
 • Eddig is volt rendszeres fertőtlenítő takarítás, de mostantól a magas kockázat miatt az egész épületet minden este fokozott körültekintéssel átfertőtlenítik a takarítók.
 • A gyerekek gyakran mosnak kezet, kötelező jelleggel, étkezés előtt kötelező az alapos kézmosás.
 • A mosdókban lévő elektromos kézszárító gépek használata kötelező.
 • A hetesek amikor csak lehet, szellőztetnek.
 • Szünetekben az osztályok az iskolaudvar meghatározott helyein tartózkodnak, kerülik a nagyobb csoportosulást.
 • Az ebédlőben a gyermekek által használt evőeszközöket, tányérokat és poharakat megfelelő hatásfokú fertőtlenítővel mosogatjuk.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és fokozott figyelemmel kísérjük egészségi állapotukat.
 • Kérjük és javasoljuk, hogy mérlegelve a kockázatot iskolán kívüli foglalkozásokra, edzésekre és különórákra ne vigyék gyermekeiket. Így tudjuk megállítani a külső helyszínekről behozott fertőzést.
 • Ha napközben rosszullétet, gyengeséget érzékel egy diák, akkor elkülönítjük a társaitól, és értesítjük a szülőt, aki érte jön.

Ebéd

 • Minden gyermek, akinek be van fizetve az ebédje, és személyesen jelen van az iskolai oktatáson, ebédelhet az iskolában.
 • Az ebéd elvitelének lehetősége május 10-től (hétfőtől) megszűnik.
 • A hiányzók ebédjét legkésőbb előtte való nap 9:00 óráig szíveskedjenek lemondani a https://digitnaplo.hu/ekif11 oldalon. A kedvezményben részesülőket külön kérjük, hogy mondják le az étkezést hiányzás esetén.

Csengetési rend

Mindenki számára az eddigi, 40 perces órákat tartalmazó csengetési rend érvényes.

Délután, hazamenetel

 • A hatodik óra 13:40-kor ér véget, ekkorra lehet azokért a gyerekekért jönni, akiknek nincs hetedik órája, és nem maradnak napköziben.
 • A szülők a leadott időpont szerint, pontosan érkeznek a gyerekért, maszkot viselve.
 • Délután az iskola külső ajtaján bejönnek, a belső bejárat ablaka előtt megállnak, bemondják gyermekük nevét és osztályát, majd kimennek a külső ajtón, le a lépcsőn, és az udvaron várják meg őt. A csoportosulást ekkor is kerülik.

Az iskola helyzete

 • Az iskolában rendkívüli szünetet csak az Oktatási Hivatal rendelhet el. Amíg ez nem történik meg, folytatni kell az oktatást.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata alapján az Operatív Törzs dönt. Az iskolavezetésnek nincs döntési jogköre abban, hogy egyes tanulók, osztályok vagy évfolyamok tantermi vagy digitális munkarendben tanuljanak. Az iskolavezetés tehát nem “küldhet karanténba” senkit.
 • Ha egy osztályban koronavírusos vagy gyanús eset fordul elő, az iskola tájékoztatja a Nemzeti Népegészségügyi Központ területileg illetékes osztályát, amely határozatot hoz az ügyben. Ez alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja a helyzetet, az adott osztályban a digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az esetről az osztályfőnök értesíti osztályának szülőit. Így biztosíthatjuk legjobban diákjaink adatainak védelmét a mostani nehéz helyzetben.
 • A hatósági rendelkezések már lehetővé teszik az egy-egy napos, ottalvás nélküli osztálykirándulások szervezését.
 • Az EMMI miniszteri határozat felhívja a figyelmet: „ballagási ünnepség, tanévzáró ünnepély 2021. május 25. napjáig nem szervezhető, ezt követően a megszervezésükre az akkor a rendezvényekre vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.” Tehát a jogszabályok betartásával szervezzük meg ezeket az ünnepségeket.
 • A 6. és 8. osztályokban az országos kompetenciamérés és az idegennyelvi mérés mindenképpen meg lesz tartva.

Záró gondolatok

Iskolánk tanári kara nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az osztályközösségbe visszatérő diákok leküzdhessék nehézségeiket, fokozatosan szokjanak bele a mindennapokba. Ennek érdekében igyekszünk kerülni az túlzott leterhelést, a dolgozatokat arányosan elosztjuk.

Ez a jelenlegi helyzet sok türelmet és rugalmasságot követel meg, nemcsak a tanárok, hanem a családok és gyermekek részéről is. Köszönjük, hogy bízhatunk együttműködésükben és segítségükben, jó egészséget és sok erőt kívánunk mindenkinek!

Üdvözlettel:

Az iskolavezetés