A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy egész hetet szántunk Szent Márton megünneplésére, akinek személye különösen közel áll szívünkhöz. Egyrészt ugyanis emberségről, szeretetről és Istenbe vetett hitről sokat tanulhatunk tőle. Másrészt mert pannóniai származása miatt magyarok és németajkúak körében egyaránt nagy tisztelete van. Harmadrészt mivel számos szokás fűződik ünnepnapjához, november 11-hez. Ez a nap a népi időszámításban a földműves munkák befejezését, a téli időszak bevezetését jelentette. A Márton-napi lakoma például Németországban és Magyarországon is elterjedt volt. Nálunk a jeles naphoz főként időjósló népszokások kötődtek, például ha a szent fehér lovon érkezik hozzánk, akkor enyhe tél várható. Emellett a falusi családok Szent Márton-vesszőt adtak a pásztoroknak ajándékba, bőséges szaporulatot kívánva a jószágok számában. Sok helyen Szent Márton-tüzet is gyújtottak. Ezekről a dolgokról tanultunk a projekthét során a különböző tantárgyak óráin, és mindebből gazdag programot állítottunk össze, tiszteletben tartva és megélve a néphagyományokat.

Projekthetünk nyitásaként vendégünk volt, Dr. Udvardy Tamás atya, a Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia plébánosa, aki az áhítat keretében felhívta a figyelmünket, a két legfontosabb dologra, amelyre Szent Márton személye tanít minket, aki „nemcsak nézett, hanem látott és cselekedett is”, és aki „tanúságot tett a hitéről”.

A tartalmas projekthéten a kisebbek játékos formában, sok énekkel, kézműves alkotásokkal, lámpások készítésével, a hagyományhoz kapcsolódó történetekkel ismerhették meg az ő életét. A nagyobbak már korosztályuknak megfelelően mélyebb tartalmakkal és beszélgetések sorozatával ünnepelték őt. Sőt még a konyhában is megvalósították a Szent Márton-napi hagyományokat, és finom Márton napi süteményeket, ún. „Weckmann” -okat készítettek, melyekkel megkínálták társaikat is.

A zárónap délutánján a Márton-napi vigasságokon az alsós tanulókat táncházzal várta Gorácz József néptánctanár és Magyarkuti Virág tanítónő, Kiss Attila hitoktató pedig a tábortűznél énekelt dicsőítő dalokat felsős tanulóinkkal. Tűzmesterünk Kovács Ákos tanár úr volt. A tűznél való éneklés során segítőként lépett fel Sári Franciska tanárnő és Demeter Zsolt édesapa. A vigasságok idei újításaként Beély Márton és Komáromi Dániel tanár urak forró itallal várták a családok felnőtt tagjait. Mindezeken kívül mindenki előtt nyitva állt a büfé és vásár, amit a szülői munkaközösség tagjai szerveztek. A diákok páronként lámpásokat készítettek, amihez a családok is hozzájárultak. Sötétedéskor azután a tornacsarnok előtti területen több százan emelték magasba lámpásukat Komárominé Kiss Gyöngyi német nyelvtanárnő szavára. A műsort a Szent Márton nevét viselő 1. a osztály előadása nyitotta, majd a németet tanuló diákjaink közös éneke következett, Lichterkinder címmel. Az idén is nagy sikernek örvendő dal azon túl, hogy Szent Mártont dicsőítette, egy nagyon fontos témáról beszélt nekünk, mégpedig a gyerekekről, akik a világban a fényhozók, és akik Mártonhoz hasonlóan boldogságot, örömet hoznak mindenki szívébe és életébe. A lámpás felvonuláson az egész iskola minden diákja, tanára és családja részt vett.

Köszönjük családjainknak a lelkes támogatást, a büfében való aktív munkát, és hogy együtt vigadtak velünk. Köszönjük V. Péter Mária illetve Surján Kornélia művésztanárnőknek, hogy iskolánk aulája a projekthét kapcsán ünnepi díszbe öltözött. Köszönjük Zabán Klára és Derzsi-Pap Csilla tanárnőknek az aulában látható dekoráció elkészítésében való segítséget, valamint Komáromi Dániel tanár úrnak, hogy értékes, saját kezű munkájával hozzájárult a dekoráció szépségéhez. Az aulában látható díszítés elemei között az iskola kertjében termett sütőtökök, valamint az Uray család kertjében termett nem mindennapi méretű dísztök is fellelhető volt. Köszönjük a Szent Márton osztály, osztályfőnökének, Papp Dolli tanítónőnek az előadást, Jäger Judit és Csizmár Enikő énektanárnőknek a daltanítást. Köszönjük Digner Gabriella nemzetiségi tanítónőnek és Parászka Zsolt Leventéné Andrea német tanárnőnek a német nyelvet tanuló diákok felkészítését.

Az ünnep végéhez közeledve Kuti Margit igazgató Márton-napi beszédében megköszönte minden kedves szülő, kolléga és diák közreműködését, majd kívánságát fejezte ki, hogy Szent Márton lámpása adjon békét az egész világ számára.