Idén a 7. a osztály készült ünnepséggel az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Műsorukat az iskolarádión keresztül közvetítették. Felkészítő tanáraik voltak dr. Soósné Varga Mariann, Deszpot Andrea és Szarvas Attila, az aula díszítését V. Péter Mária művésztanár készítette. Az alábbiakban az ünnepség bevezető szövegét idézzük.

„A XIX. század után a XX. század történelmi légköre is megteremtette Magyarországon, 1956-ban egy újbóli forradalom létrejöttének alapjait. A második világháborút követően pár éven belül egy totális kommunista diktatúra alakult ki, melynek egyetlenegy célja volt: a Szovjetunió határok nélküli kiszolgálása. Ennek eredménye lett Magyarország erkölcsi, gazdasági, és nem utolsó sorban hitbéli tönkretétele. Gondolunk itt elsősorban arra, ahogy a gazdaság táplálta a legfőbb kommunista hatalmat, gondolunk továbbá arra, ahogy az embereket lelki és testi terrorban tartották, valamint, hogy kíméletlen háborút indítottak az egyházak, a papság és a szerzetesrendek ellen. Mindezekre a magyar nép 1956. október 23-án nemet mondott. Idén a 7. a osztály emlékezik meg az eseményekről. Fogadjátok szeretettel az ünnepséget!”