„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
te a népek hajnalcsillaga!
Megviradt, fölébredett a föld,
fut a hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal jött e hajnal,
piros arca, vad sugára
komor fényt vet a világra.”
(Petőfi Sándor)

E szavakkal kezdték előadásukat a 7. a osztály diákjai, akik színvonalas, ötletes és változatos műsorral emlékeztek meg az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Megfelelő arányban adtak elő verseket, zenét és táncot, miközben prózai szövegben elevenítették föl a nagy nap, március 15-e történéseit. Fellépésük külön érdekességét az adta, hogy mindannyian végig jelen voltak a színpadon, ami nagy odafigyelést igényelt mindannyiuk részéről. A műsor a Himnusz eléneklésével kezdődött, és a Szózattal zárult. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a megszervezésben és lebonyolításban, így válhatott méltóvá a márciusi ifjak hősiességéhez iskolánk ünnepsége.